Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Aktualnosti vrtić Bizovac

AKTUALNOSTI

19. 2. 2018.

O prijateljstvu s djecom starije mješovite vrtićke skupine

područnog vrtića Maslačak Bizovac

U ponedjeljak, 19.2.2018. godine, u vremenu od 9,00 do 10,30 sati ravnatelj ustanove posjetio je djecu starije mješovite vrtićke skupine područnog vrtića Maslačak Bizovac i kolegicu Ivanu Kuić, njihovu odgojiteljicu.
Ogledna praktična aktivnost počela je igrom asocijacija na riječ - prijateljstvo.
Djeca su govorila na čega ih ova riječ podsjeća, a asocijacije su bile vezane uz igru, druženje, dijeljenje, zagrljaje, pomaganje,...     
Nakon toga uslijedila je glazbena ativnost kroz upoznavanje pjesama 'Dječja srca'  i 'Himna zadrugara' koju su djeca izvela uz pokrete.
Odgojiteljica je iz košarice podijelila pripremljena  srca od papira, određenih boja i s natpisima vrijednosti koje prijateljstvo nosi, po kojima su se formirali parovi za 'Ples srdaca'.
Zatim je uslijedilo upoznavanje sa sadržajima pripremljenih centara aktivnosti koje su se odnosile na poticanje i razvjanje:
 • radno    - praktičnih
 • likovno  - kreativnih
 • predčitačkih  i
 • predmatematičkih vještina i sposobnosti.
U aktivnostima je sudjelovao 18 djece, a najviše zanimanja djeca su pokazala za likovno - kreativne i predčitačke aktivnosti.


Pripremio:  Zdenko Glasovac, prof.

16. 2. 2018.

O zdravlju i osobnoj higijeni s djecom mlađe vrtićke skupine

područnog vrtića Maslačak Bizovac

Članovi stručno - razvojne službe  Dječjeg vrtića Maslačak Belišće posjetili su u petak, 16.2.2018. godine, u vremenu od 9,00 do 10,30 sati, djecu mlađe vrtićke skupine područnog vrtića Maslačak Bizovac i njihove odgojiteljice, kolegice Ivanu Karjaković i Tajanu Kuruc.
Središnju oglednu praktičnu aktivnost vodila je kolegica Ivana Karjaković, voditeljica područnog objekta.
Aktivnost je počela igrom pod nazivom 'Rano ujutro', a nastavila se okupljanjem djece i odgojiteljica u središnjem prostoru sobe dnevnog boravka odgojne skupine gdje je organizirana zajednička tjelovježba.
Kolegica Ivana Karjaković potom je ispričala priču o dječaku zvanom Panjoglavi.
Priča govori o  dječaku koji nije htio prati ruke, lice, uši, kosu, zube  i posljedicama koje je zbog toga imao.
Rješenje njegovim problemima bila je  voda, sapun, četkica za zube, pasta za zube i češalj  te formiranje higijenskih navika svakodnevnog korištenja istih zbog osobne higijene.
Nakon uvodne, motivacijske priče djeca su govorila o svojim dojmovima, kako oni koriste vodu, sapun, četkicu za zube te zašto je važno biti čist i uredan.
Pripremljeno je sedam centara aktivnosti sa odgovarajućim materijalnim poticajima koji govore o važnosti osobne higijene, a djeca su mogla samostalno birati pojedine ili sudjelovati u svakome od njih.
Centri aktivnosti organizirani su na način grupnog i individualnog rada djece kako bi postigla određeni rezultat.
Djeca su najviše zanimanja pokazala za kupanje lutaka i održavanje njihove higijene.
U aktivnostima je sudjelovalo ukupno 15 djece.Pripremio:  Zdenko Glasovac, prof.

4. 7. 2017.

Na temelju članaka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje


N A T J E Č A J

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE


- 1 odgojitelj/ica na određeno – puno radno vrijeme, povećan opseg posla

( Opširnije,....)

8. 12. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće
Područni vrtić Bizovac

Radionica Djeda mraza

U četvrtak, 8.12.2016., u starijoj mješovitoj skupini područnog vrtića Maslačak Bizovac, djeca od 5 do 7 godina života, u vremenu od 9,00 do 10,00 sati, oglednu praktičnu aktivnost imala je kolegica Marija Dubrović, odgojiteljica predškolske djece, koja boravi u našoj ustanovi kroz program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa HZZ-a, u razdoblju od 2.5.2016. do 1.5.2017. godine.

Središnja tema ogledne praktične aktivnosti nosila je naziv "RADIONICA DJEDA MRAZA".
Današnjoj aktivnosti nazočilo je 18 djece. Radilo se , po tipu, o spoznajnoj aktivnosti koja je imala postavljene slijedeće razvojne zadaće:

 • Tjelesni i psihomotorni razvoj

 • Razvoj fine motorike šake i prstiju izrađivanjem božićnih ukrasa

 • Razvoj složenih senzornih vještina i preciznosti rezanjem i ljepljenjem

 • Razvijanje svih mišićnih skupina tjelovježbom i plesom.

 • Socio-emocionalni razvoj

 • Razvoj samostalnosti pri odlučivanju koju aktivnost izabrati i kako doći do određenih rješenja

 • Razvoj strpljivost i suradnje

 • Stvarati pozitivnu sliku o sebi, osviještavati dijete u aktivnostima u kojima je dobro, uspješno, pohvaliti dijete kao potica razvijanju samopouzdanja

 • Stvarati ugodno  i veselo blagdansko ozračje.

 • Spoznajni razvoj

 • Razvoj mišljenja i logičkog zaključivanja pri aktivnostima početnog čitanja i pisanja

 • Usvajanje serijacije tijekom aktivnosti nizanja papirnog lanca

 • Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo

 • Razvoj međusobne komunikacije djece tijekom zajedničkih aktivnosti

 • Razvoj glazbenog izražavanja zajedničkim pjevanjem prigodnih pjesama

 • Poticat djecu na pronalaženje originalnih načina uporabe ponuđenih materijalnih poticaja

 • Razvoj vještine slušanja

 • Razvoj osjetljivosti za sastavljanje, slaganje i estetski izgled.

 • Organizacijsko – prostorni uvjeti podrazumjevali su:

 • Osigurati materijalne i prostorne uvjete za nesmetano izvođenje planiranih aktivnosti

 • Osigurati ugodnu atmosferu za rad

 • Osigurati materijalno bogatu i poticajnu sredinu

 • Omogućiti fleksibilnu organizaciju aktivnosti i vremena, poštivajući individualni ritam svakog pojedinog djeteta.

Socijalni uvjeti:

 • Omogućiti djeci samostalnost i slobodu kod izbora aktivnosti i  igara

 • Poticati ih na suradnju, druženje, planiranje, dogovaranje

 • Poticati djecu na zajedničku igru i aktivnosti, na međusbno pomaganje i uvažavanje(timski rad).

Materijalni uvjeti:

 • Osigurati potrebnu količinu i raznovrstan potrebnog neoblikovanog materijala

 • Organizirati planirane centre aktivnosti i izvršiti njihov raspored unutar sobe dnevnog boravka.

Uvodna , motivacijska aktivnost počela je dolaskom odgojiteljice obučene u Baku Mraz te započinje razgovor o Baki Mraz, Djedu Mrazu i Božiću.
Djeca su imala zadatak postati vilenjaci i zajedničkom pjesmom "Pahuljice" provjeravamo poznavanje osnovnih boja i razgibavamo se z ples.
Nakon razgibavanja i postavljenih poticajnih pitanja kao što su:

 • Gdje živi Djed Mraz?

 • Tko sve radu u  radionici Djeda Mraza?

 • Tko je baka Mraz?

 • Što se sve izrađuje u radionici Djeda Mraza?

 • Koje prigodne pjesme poznajete?

 • Nakon razgibavanja i uvodnog razgovora djeca su krenula prema pripremljenim centrima aktivnosti:

 • Centar početnog čitanja i pisanja

 • Radni listovi

 • Složi riječi

 • Centar likovnih aktivnosti

 • Božićno drvce

 • Lampice

 • Pahuljice

 • Centar kreativnih aktivnosti  

 • Vjenčići

 • Ukrasi

 • Igračke

 • Zvijezde

 • Centar kuhinje

 • Izrada kolačića od obojanog slanog tijesta.

U završnoj aktivnosti predviđeno je zajedničko ukrašavanje božićnog drvca izrađenim ukrasima uz pjesmu, ples i veselje.
 Pripremio: Zdenko Glasovac

18. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće
Područni vrtić Bizovac

"Jesenska košara" u starijoj mješovitoj skupini-Bizovac

U petak, 18.11.2016. godine stručna suradnica psihologinja i ravnatelj posjetili su , u sklopu plana obilaska odgojnih skupina ustanove, polaznike starije mješovite skupine u područnom vrtiću u Bizovcu.

Središnja aktivnost nosila je naziv "JESENSKA KOŠARA", a pripremila ju je kolegica Ivana Karjaković, odgojiteljica predškolske djece i voditeljica područnog vrtića.
Aktivnost je počela u 9,00 sati prigodnim tjelesnim  vježbanjem i zagrijavanjem pojedinih mišićnih skupina uz brojanje do šest.
Potom su zaplesali i zapjevali u parovimna pjesmu "Mali bratec Ivo".
Nakon pokretne igre s pjesmom djeca su se rasporedila u krug u središnjm dijelu sobe dnevnog boravka, a zatim je uslijedila priča pod nazivom "JESENSKA KOŠARA".
Priča govori o jesenskim plodovima koji se spremaju na proslavu jesenske svečanosti, a svaka plodina pri tome želi stići prva na svečanosti.
Središnji  likovi priče su jabuka, kruška, grožđe i bundeva.
Po završetku priče djeca su razgledavala pripremljene materijalne poticaje po centrima aktivnosti i shodno osobnoim izboru izabrala prvi prvi pri čemu je većina djece aktivno sudjelovala u 4 do 5 od 8 pripremljenih centara.
Od ponuđenih materijala djeci su ponuđeni slijedeći:

 • različite sjemenke (bundeve, kukuruza, suncokreta,...)

 • suhe grančice i suho lišće

 • kokice

 • boje – tempere

 • ljepilo drvofix

 • različito voće i povrće (jabuke, kruške, kupus, cvjetača, mrkva,...)

 • hamer papir

 • predlošci slagalica – puzzle

 • tijesto

 • vuna

 • kalupi – modlice različitih oblika

 • škarice i kistovi

 • konac i igla za nizanje zrnja kukuruza i kokica,...

Organizirani su slijedeći centri aktivnosti:

 • nizanje ogrlica

 • izrada medaljona

 • izrada jesenskih vjenčića za vrata

 • izrada ježića od papira i osušenog lišća

 • igre s različitim voćem i povrćem

 • izrada lišća od starih puzzli  i ljepljenje na stablo

 • izrada bundeva i jabuka od trakastog papira

 • modeliranje slanim tijestom.

Sve aktivnosti u navednim centrima aktivnosti imale su za zadatak poticati i razvijati:

 • koncentraciju

 • strpljenje

 • preciznost

 • finu motoriku šake

 • koordinaciju oko – ruka

 • maštu kroz stvaranje nekih novih likova od poznatog materijala.

Djeca su pokazala veliki interes za ponuđene materijalne poticaje i surađivala su u aktivnosti kroz rad u više centara aktivnosti.
Njihovom igrom nastajali su zanimljivi uratci koji su bili sastavnica završne izložbe radova ove aktivnosti.
U oglednoj praktičnoj aktivnosti sudjelovala je i kolegica Ivana Blažević, odgojiteljica predškolske djece. Pripremio: Zdenko Glasovac

18. 11. 2016.

Dječji vrtić Maslačak Belišće
Područni vrtić Bizovac

Kiša u mlađoj mješovitoj skupini - Bizovac

Dana 17.11.2016. , četvrtak, u vremenu od 9,00 do 10,30 sati, članovi stručno - razvojnog tima naše ustanove posjetili su i sudjelovali na aktivnostima polaznika mlađe mješovite skupine, djeca od navršene treće godine života,  područnog vrtića Maslačak Bizovac.

Aktivnost je nosila naziv "KIŠA", a pripremila ju je i vodila kolegica Tijana Korbar Srakić, odgojiteljica predškolske djece.
Planirana programska aktivnost počela je pokretnom igrom pod nazivom "Mišice, mišice eto vani kišice" koja je bila dobra priprema za organizirane materijalne poticaje po centrima aktivnosti kojih je u sobi dnevnog boravka bilo pripremljeno sedam.
Pripremljeno je malo kazalište lutaka čliji su glavni likovi bili oblak i kap kiše. Ovom aktivnošću namjera je bila poticati i razvijati govorno - spoznajne mogućnosti djece, koncentraciju, pažljivo slušanje i njihovo aktivno sudjelovanje u scenskoj igri.
U centru istraživačkih aktivnosti pod nazivom "Šarena kiša" djeci su ponuđene pastele i hamer papir te izrada oblaka od pjene za brijanje.
Uz ponuđenu plavu, ali i druge boje, djeca su bojala oblak na vrhu staklene posude bojama iz plastične šprice, a obojena pjena i kapi vode cijedile su se u obliku šarene kiše na dno staklene posude.
Djeca su uz radno-praktične aktivnosti u ovom centru aktivnosti mogla zapažati određene promjene sa oblakom od pjene  i pojavu obojenih kapi koje su padale na dno staklene posude i tražila odgovore o tome kako nastaje kiša.
U sanitarnom čvoru  sobe dnevnog boravka djeci je pripremljen plastični bazen sa čašama i bocama u kojemu su mogli prelijevati vodu iz većih u manje posude, izlijevati vodu iz različitih posuda u bazen, osluškivati zvukove pri tome.
U centru likovno-kreativnih aktivnosti  djeci je ponuđeno slikanje pomoću obojenih kockica leda pri čemu su u nekoliko njihovih poteza nastajali zanimljivi i nadasve mokri uratci.
Za one najstrpljivije u centru grafomotoričkih i predmatematičkih vještina djeci su ponuđeni radni listovi koji su tražili određenu moć zapažanja, koncentracije, potrebe bojanja traženim bojama određenih likova, njihovo brojanje i povezivanje određenih slika sa brojevima koji predstavljanju odnose količina (slike tri kišobrana crticom se spajaju sa brojem tri).
Na kraju današnje aktivnosti uslijedila je glazbena podloga sa zvukovima kiše i padanja kišnih kapi o tlo, a djeca su uz slušanje ovih zvukova iz prirode igrala igru s balonima koji su predstavljali oblake koji nisu smjeli pasti na zemlju.
U današnjoj aktivnosti sudjelovala je i kolegica Marija Dubrović, odgojiteljica – pripravnica te kolegica  Ivana Kuić, odgojiteljica predškolske djece, voditeljica ove odgojne skupine područnog vrtića u Bizovcu. Pripremio: Zdenko Glasovac

1. 9. 2016


Područni vrtić Maslačak Bizovac


PRVI MASOVNI RODITELJSKI SASTANAK


Tema:
"MASLAČAK IZMEĐU OBITELJI I ŠKOLE"


Dan      : SRIJEDA, 7.9.2016.

Mjesto : SDB starije mješovite skupine  
Vrijeme: 18,00 sati
Voditelj: Zdenko Glasovac, ravnatelj

Cilj aktivnosti:

 • informirati

 • podsjetiti  i

 • ukazati na prilike i mogućnosti zajedničke suradnje roditelja, djece i odgojitelja kroz pedagošku godinu.


          Dobro došli!


29. 2. 2016.

PODRUČNI VRTIĆ BIZOVAC
IZ AKTIVNOSTI STARIJE MJEŠOVITE SKUPINE


23. 2. 2016.

PODRUČNI VRTIĆ BIZOVAC
KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE 'BROĐANCI'


K
raći program predškole - lokacija: Brođanci
Tema: ZIMA


Voditeljica programa: Tijana Korbar Srakić, odgojiteljica


Dječji vrtić Maslačak Belišće
Podru
čni vrtić Maslačak Bizovac

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE


P  O  Z  I  V


Dječji vrtić Maslačak Belišće organizira KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE namijenjen djeci koja nisu uključena u redovne programe vrtića, u godini prije polaska u osnovnu školu.


Program je zakonom obvezan, a za roditelje besplatan.

S radom počinjemo u PONEDJELJAK, 1.2.2016., a završavamo u PETAK, 27.5.2016.

Program traje ukupno 250 sati, a radit će se intenzitetom od 3 sata dnevno.

Uvodni roditeljski sastanak za područje općine Bizovac bit će na dvije lokacije i to:

 • BROĐANCI, U UTORAK, 26.1.2016., OD 12,00 SATI, U PODRUČNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI BRATOLJUBA  KLAIĆAg

 • BIZOVAC, U SRIJEDU, 27.1.2016., OD 17,30 SATI, U PODRUČNOM VRTIĆU MASLAČAK.


Za sve dopunske informacije možete se obratiti osobno svaki radni dan, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, ili putem telefona: 031 / 675-431, Područni vrtić Maslačak, Braće Radića 43, Bizovac.


Uz zahvalnost na razumijevanju i suradnji, poštovanje!


                                   Uprava vrtića


11. studenoga 2015.


"TKO SE BOJI VUKA JOŠ?"

Fotografije sa ogledne praktične aktivnosti Miroslave Šargač, odgojiteljice - pripravnice u područnom vrtiću Maslačak u Bizovcu.

Naziv praktične aktivnosti: "TKO SE BOJI VUKA JOŠ?"
Odgojna skupina              : starija mješovita

Mentorica                         : Ivana Karjaković, odgojiteljica, voditeljica područnog vrtića


Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik