Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Dokumentacija

DOKUMENTI

  PRAVILNIK - STATUT


* Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga dječjeg vrtića  
                                                                                
(.... pogledaj/preuzmi Pravilnik)

* Statut Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće
                        (.... pogledaj/preuzmi Statut)

*  
Pravilnik o nabavi roba i usluga do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna

( .... pogledaj/preuzmi Pravilnik)  ZAKONI - STANDARDIZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU
(Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13)

( preuzmi dokument )ZAKON O USTANOVAMA
(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

( preuzmi dokument )
ZAKON O RADU
(NN 93/14 - na snazi od 07.08.2014.)

( preuzmi dokument )
DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE
(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 63/08 i 90/10)

( preuzmi dokument )
Temeljem članka 15. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Belišće, a uz prethodnu raspravu i usvajanje dokumenta članova Odgojiteljskog vijeća na sjednici održanoj 4. listopada 2018. godine, Upravno vijeće na drugoj sjednici održanoj 9. listopada 2018. godine  donosi

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
ZA PEDAGOŠKU 2018. - 2019. GODINU


( Preuzmite dokument, ..... )


Na temelju članka 21. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13) i članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak Belišće , Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće  na 16. sjednici održanoj 27.9.2016. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo  je

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
ZA PEDAGOŠKU 2016. - 2017. GODINU


( Preuzmite dokument, ..... )

  PLAN - PROGRAM - PRAVILNIK

* GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
ZA PEDAGOŠKU 2017. / 2018. GODINU


* GODIŠNJE IZVJEŠĆE O ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE  
 ZA PEDAGOŠKU 2016. / 2017. GODINU


*
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE
 
ZA PEDAGOŠKU 2015. / 2016. GODINU

( .... pogledaj/preuzmi dokument)


*
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK BELIŠĆE  
  
ZA PEDAGOŠKU 2014. / 2015. GODINU

( .... pogledaj/preuzmi dokument)


* PRAVILNIK O SADRŽAJU I TRAJANJU PROGRAMA PREDŠKOLE - 25. 8. 2014
                                                       
( .... pogledaj/preuzmi Pravilnik ) 

Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik