Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Naši programi i cijene

PROGRAMI

5. 9. 2018

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆE


 
 
Na temelju odluka Gradskog vijeća Grada Belišća (KLASA:601-01/02-01/02  URBROJ:2185/02-1-18-30 od 05.lipnja 2018.godine) i ( KLASE: 601-01/02-01/02, URBROJ: 2185/02-01/06 od 06. kolovoza 2002. godine) Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Masačak, Belišće i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće  na svojoj 18.  sjednici održanoj dana  06. srpnja 2018. godine utvrđuje
 
 
 

( Pogledaj dokument,... )


Povratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik