Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

Natječaji

DOKUMENTI > Natječaji
22. 7. 2021

OBAVIJEST ZA RODITELJE, UDOMITELJE, SKRBNIKE

Poštovani,

Ugovor o pružanju i korištenju usluga Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće (Gat, Bizovac, Petrijevci) za pedagošku 2021./2022. godinu možete podići, popuniti i predati u:
   • Belišću, do 31. kolovoza 2021. godine
   • Gatu, do 30. srpnja 2021. godine
   • Bizovcu, do 30. srpnja 2021. godine
   • Petrijevcima, do 30. srpnja 2021. godine

Ugovor se potpisuje u dva primjerka od kojih jedan ostaje Vama, korisnicima naših usluga, a drugi predajete u tajništvo ustanove ili voditeljicama područnih vrtića (Gat, Bizovac, Petrijevci).
Ukoliko roditelji iz Gata, Bizovca i Petrijevaca nisu u mogućnopsti popuniti i vratiti ugovore do 30. srpnja 2021. godine, možete nazvati tajništvo vrtića na telefon 663-755, od 7 do 15 sati, i dogovoriti  termin predaje.  
Pedgoška 2021.-2022. godina počinje u srijedu, 1. rujna 2021. godine, prema slijedećem rasporedu rada s djecom po objektima ustanove:Do 1. rujna 2021. godine roditelji, udomitelji, skrbnici dužni su donijeti potvrdu liječnika - pedijatra ili liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju djeteta.
Potvrda liječnika predaje se zdravstvenoj voditeljici u matičnom vrtiću ili odgojiteljicama – voditeljicama područnih vrtića (Gat, Bizovac, Petrijevci) koje iste dostavljaju u matični vrtić.
Uvodni roditeljski sastanci po odgojnim skupinama bit će organizirani 30. i 31. kolovoza 2021. godine (ponedjeljak, utorak), a vrijeme i mjesto organizacije javit će Vam pedagoške voditeljice odgojnih skupina najkasnije do petka, 27. kolovoza 2021. godine.

Djeca mogu krenuti u vrtić od 1. rujna 2021. godine ako su:
   • potpisani i predani Ugovori
   • dostavljena liječnička potvrda o zdravstvenom stanju djeteta
   • uplaćen predujam u visini cijene izabranog programa (Bizovac, Petrijevci).

Uz zahvalnost na razumijevanju i suradnji, poštovanje.

        Uprava vrtića

12. 7. 2021
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/12
URBROJ: 2185/16-04-21-17
Belišće, 12. srpnja 2021. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto spremača/ice - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad od dva mjeseca, objavljenom dana 1. srpnja 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 10. srpnja 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

-         Marina Medved

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnatelj
                                                                        Zdenko Glasovac, prof.,v.r.
6. 7. 2021

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/21-01/10
URBROJ: 2185/16-04-21-16
Belišće, 5. srpnja 2021. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto pomoćnog kuhara/ice - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad od dva mjeseca, objavljenom dana 15. lipnja 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 30. lipnja 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

-         Ivona Šimić

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnatelj
                                                                         Zdenko Glasovac, prof..v.r.

6. 7. 2021
 
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/21-01/10
URBROJ: 2185/16-04-21-15
Belišće, 5. srpnja 2021. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto kuhara/ice - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad od dva mjeseca, objavljenom dana 15. lipnja 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 30. lipnja 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

- Sandra Horvatiček

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnatelj
                                                                        Zdenko Glasovac, prof.,v.r.
1. 7. 2021
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/12
URBROJ: 2185/16-04-21-01
Belišće, 1. srpnja 2021. godine

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 21. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 30. lipnja 2021. godine donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

N A T J E Č A J

- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremača/ice - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad od dva mjeseca.


15.6.2021
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/10
URBROJ: 2185/16-04-21-01
Belišće, 15. lipnja 2021. godine

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 20. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

N A T J E Č A J

- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto kuhara/ice - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad od dva mjeseca.


15.6.2021
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/11
URBROJ: 2185/16-04-21-01
Belišće, 15. lipnja 2021. godine

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 20. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

N A T J E Č A J

- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto pomoćnog kuhara/ice - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad od dva mjeseca.


4. 6. 2021
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/09
URBROJ: 2185/16-04-21-07
Belišće, 4. lipnja 2021. godine
 
PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja
 
Temeljem Natječaja za radno mjesto vozača – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, objavljenom dana 14. svibnja 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 28. svibnja 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećim kandidatom:
 
-         David Ilijić

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.
 
S poštovanjem,

 
Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof.,v.r.
 
 
 
 
14. 5. 2021
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/21-01/09
URBROJ: 2185/16-04-21-01
U Belišću, 14. svibnja 2021. godine

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 18. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 13. svibnja 2021. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

 J A V N I  N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto vozača/ice -1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe projekta „Maslačak - prijatelj djece“, financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda


12. 5. 2021

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/07
URBROJ: 2185/16-04-21-03
Belišće, 12. svibnja 2021. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, objavljenom dana 20. travnja 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 7. svibnja 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

-         Tena Matanović, magistra primarnog obrazovanja

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnatelj
                                                                       Zdenko Glasovac, prof.,v.r12. 5. 2021
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/08
URBROJ: 2185/16-04-21-10
Belišće, 12. svibnja 2021. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto voditelja/ice projekta – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, objavljenom dana 27. travnja 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 7. svibnja 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

-         Tamara Grgić, magistra ekonomije

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnatelj
                                                                       Zdenko Glasovac, prof.,v.r.
27. 4. 2021
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/08
URBROJ: 2185/16-04-21-01
Belišće, 27. travnja 2021. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 16. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 26. travnja 2021. godine donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto voditelja/ice projekta, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda


21. 4. 2021
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/07
URBROJ: 2185/16-04-21-01
Belišće, 20. travnja 2021. godine

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 15. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 19. travnja 2021. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

N A T J E Č A J

- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda


30. 3. 2021

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/06
URBROJ: 2185/16-04-21-06
Belišće, 29. ožujka 2021. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – zamjena za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, objavljenom dana 15. ožujka 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

-         Jelena Boras, stručna prvostupnica predškolskog odgoja

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

                                                                                                     Ravnatelj
                                                                       Zdenko Glasovac, prof.,v.r.

15. 3. 2021
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/06
URBROJ: 2185/16-04-21-01
Belišće, 15. ožujka 2021. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 12. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 1. ožujka 2021. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – zamjena za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca


3. 3. 2021
 
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
 
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
 
31551 BELIŠĆE
 
KLASA: 112-01/21-01/05
 
URBROJ: 2185/16-04-21-04
 
Belišće, 2. veljače 2021. godine
 
 
PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja
 
 
Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe projekta „Maslačak“- prijetelj djece, objavljenom dana 17. veljače 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 1. ožujka 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:
 
 
-        Nevena Rogač, mag. educ. philol. croat.
 
 
Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

 
S poštovanjem,
 
                                                                                                      
Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof.

19. 2. 2021
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/04
URBROJ: 2185/16-04-21-05
Belišće, 18. veljače 2021. godine
PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja
Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Bizovcu, u svrhu provedbe projekta „Maslačak“- prijetelj djece, objavljenom dana 2. veljače 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 16. veljače 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:
-        Ivana Grgurić, mag. philol. hung. et. educ. philol. croat.
Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.
S poštovanjem,
Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof.

17. 2. 2021
 
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
 
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
 
31551 BELIŠĆE
 
KLASA: 112-01/21-01/05
 
URBROJ: 2185/16-04-21-01
 
Belišće, 17. veljače 2021. godine
 
 
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 11. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 16. veljače 2021. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 
 
N A T J E Č A J
 
 
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda


3. 2. 2021

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/03
URBROJ: 2185/16-04-21-04
Belišće, 2. veljače 2021. godine
PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja
Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – zamjena za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, objavljenom dana 20. siječnja 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 1. veljače 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:
-         Katarina Potolovec, odgojiteljica predškolske djece
Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.
S poštovanjem,
Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof.,v.r.


DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/02
URBROJ: 2185/16-04-21-07
Belišće, 2. veljače 2021. godine
PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja
Temeljem Natječaja za radno mjesto voditelja/ice kraćeg programa predškole – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Bizovcu i Brođancima, objavljenom dana 20. siječnja 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 1. veljače 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:
-         Patricija Horvat, mag. prim.educ.
Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.
S poštovanjem,

Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof.,v.r.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/01
URBROJ: 2185/16-04-21-06
Belišće, 2. veljače 2021. godine
PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja
Temeljem Natječaja za radno mjesto voditelja/ice kraćeg programa predškole – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, objavljenom dana 20. siječnja 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 1. veljače 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:
-         Daniela Šapina, mag.praesc.educ.
Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.
S poštovanjem,

Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof.,v.r.

2. 2. 2021.

N A T J E Č A J

- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Bizovcu, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda

20. 1. 2021
   
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/01
URBROJ: 2185/16-04-21-1
Belišće, 20. siječnja 2021. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 20. siječnja 2021. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto voditelja/ice kraćeg programa predškole – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću


20. 1. 2021
   
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/02
URBROJ: 2185/16-04-21-1
Belišće, 20. siječnja 2021. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 20. siječnja 2021. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto voditelja/ice kraćeg programa predškole – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Bizovcu i Brođancima


20. 1. 2021
   
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/03
URBROJ: 2185/16-04-21-01
Belišće, 20. siječnja 2021. godine

 
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 20. siječnja 2021. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – zamjena za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca


31. 12. 2020
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/20-01/14
URBROJ: 2185/16-04-20-03
Belišće, 30. prosinca 2020. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak- prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, s mjestom rada u Bizovcu, objavljenom dana 11. prosinca 2020. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

-         Patricija Horvat

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

 Ravnatelj
                                                                       Zdenko Glasovac, prof., v.r.

31. 12. 2020
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/20-01/15
URBROJ: 2185/16-04-20-22
Belišće, 30. prosinca 2020. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto voditelja/ice projekta, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak- prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, s mjestom rada u Belišću, objavljenom dana 11. prosinca 2020. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećim kandidatom:

-       Nikola Lacković   

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

   Ravnatelj
                                                                       Zdenko Glasovac, prof., v.r.

23.11.2020

N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja/ice – 2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda

22. 10. 2020

  • Natječaj za radno mjesto koordinator/ica projekta Dječjeg vrtića 'Maslačak' Belišće u svrhu provedbe Projekta 'Maslačak - prijatelj djece' koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda

10. 9. 2020
 
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
 
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
 
31551 BELIŠĆE
 
KLASA: 112-01/20-01/09
 
URBROJ: 2185/16-04-20-01
 
Belišće, 10. rujna 2020. godine
 
 
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 1. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 10. rujna 2020. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 
N A T J E Č A J
 
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto tajnik/ica – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca
 
 
POTREBNI STRUČNI UVJETI:
 
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.
 
Uvjeti za radno mjesto tajnika/ice su:
 
- VSS - diplomirani pravnik/magistar prava ili
 
- VŠS - upravni pravnik/ica
 
- stručni/a prvostupnik/prvostupnica javne uprave
 
- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
 
- zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
 
- da u odnosu na osobu ne postoje zapreke definirane čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13)
 
U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
 
Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
- životopis
 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 
- elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Natječaja)
 
- kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja):
 
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 
c) potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13)
 
 
Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
 
 
Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
 
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
 
 
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
 
Direktna poveznica na popis dokaza iz čl. 103. navedenog Zakona za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:
 
 
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
 
 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku Natječaja.
 
 
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
 
 
Prijave s potrebnim prilozima potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto tajnik/ica – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.
 
 
O rezultatima Natječaja kandidati će u zakonskom roku biti obaviješteni putem pošte i web stranice Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće (https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15).
 
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, posebice da se njihovi osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće tijekom rezultata natječajnog postupka.
 
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
 
 
Upravno vijeće
 
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
 
Predsjednica:
 
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec., v.r.
 
 
 
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće dana 10. rujna 2020. godine te traje do dana 18. rujna 2020. godine.                                     
 
 
Ravnatelj:
 
Zdenko Glasovac, prof., v.r.
 
 
30. 6. 2020
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/20-01/05
URBROJ: 2185/16-04-20-1
Belišće, 30. lipnja 2020. godine

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 16. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 30. lipnja 2020. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

N A T J E Č A J

- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, mjesto rada u Bizovcu, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda

POTREBNI STRUČNI UVJETI:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97).

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja su:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
- položen stručni ispit
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru)
- da u odnosu na osobu ne postoje zapreke definirane čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- u radni odnos može biti primljena i osoba koja nema položen stručni ispit pod uvjetom da isti položi u roku od zasnivanja radnog odnosa (upute Ministarstva znanosti i obrazovanja od 17. siječnja 2020. godine, KLASA: 601-02/20-03/00021, URBROJ:533-05-20-0001).

U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (presliku uvjerenja, svjedodžbe i sl.)
- elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Natječaja)
- kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja):
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
c) potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Direktna poveznica na popis dokaza iz čl. 103. navedenog Zakona za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Prijave s potrebnim prilozima potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Bizovcu, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.

O rezultatima Natječaja kandidati će u zakonskom roku biti obaviješteni putem pošte i web stranice Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće (https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15).

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, posebice da se njihovi osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće tijekom rezultata natječajnog postupka.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

  Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
    Predsjednica:

                                                                             Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,v.r.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće dana 30. lipnja 2020. godine te traje do dana 8. srpnja 2020. godine.
       
                                                                                                  Ravnatelj:

  Zdenko Glasovac, prof.,v.r.


19. 6. 2020
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/20-01/04
URBROJ: 2185/16-04-20-1
Belišće, 19. lipnja 2020. godine

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 15. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

N A T J E Č A J

- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, mjesto rada u Petrijevcima, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda

POTREBNI STRUČNI UVJETI:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97).

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja su:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
- položen stručni ispit
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru)
- da u odnosu na osobu ne postoje zapreke definirane čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- u radni odnos može biti primljena i osoba koja nema položen stručni ispit pod uvjetom da isti položi u roku od zasnivanja radnog odnosa (upute Ministarstva znanosti i obrazovanja od 17. siječnja 2020. godine, KLASA: 601-02/20-03/00021, URBROJ:533-05-20-0001).

U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (presliku uvjerenja, svjedodžbe i sl.)
- elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Natječaja)
- kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja):
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
c) potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Direktna poveznica na popis dokaza iz čl. 103. navedenog Zakona za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Prijave s potrebnim prilozima potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Petrijevcima, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.

O rezultatima Natječaja kandidati će u zakonskom roku biti obaviješteni putem pošte i web stranice Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće (https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15).

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, posebice da se njihovi osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće tijekom rezultata natječajnog postupka.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

  Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
    Predsjednica:

                                                                             Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,v.r.


Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće dana 19. lipnja 2020. godine te traje do dana 27. lipnja 2020. godine.
       
                                                                                                  Ravnatelj:

  Zdenko Glasovac, prof.,v.r.


8. 6. 2020

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/20-01/04
URBROJ: 2185/16-04-20-1
Belišće, 8. lipnja 2020. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 14. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 8. lipnja 2020. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, mjesto rada u Petrijevcima, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda

POTREBNI STRUČNI UVJETI:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97).
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja su:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
- položen stručni ispit
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru)
- da u odnosu na osobu ne postoje zapreke definirane čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- u radni odnos može biti primljena i osoba koja nema položen stručni ispit pod uvjetom da isti položi u roku od zasnivanja radnog odnosa (upute Ministarstva znanosti i obrazovanja od 17. siječnja 2020. godine, KLASA: 601-02/20-03/00021, URBROJ:533-05-20-0001).
U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (presliku uvjerenja, svjedodžbe i sl.)
- elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Natječaja)
- kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja):
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
c) potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Direktna poveznica na popis dokaza iz čl. 103. navedenog Zakona za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Prijave s potrebnim prilozima potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Petrijevcima, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.

O rezultatima Natječaja kandidati će u zakonskom roku biti obaviješteni putem pošte i web stranice Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće (https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15).
Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, posebice da se njihovi osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće tijekom rezultata natječajnog postupka.
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

  Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
    Predsjednica:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,v.r.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće dana 8. lipnja 2020. godine te traje do dana 16. lipnja 2020. godine.
Ravnatelj:
Zdenko Glasovac, prof.,v.r.
 
                                                                
8. 6. 2020

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/20-01/04
URBROJ: 2185/16-04-20-2
Belišće, 8. lipnja 2020. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 14. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 8. lipnja 2020. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, mjesto rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda
POTREBNI STRUČNI UVJETI:
 
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97).

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja su:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
- položen stručni ispit
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru)
- da u odnosu na osobu ne postoje zapreke definirane čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
- u radni odnos može biti primljena i osoba koja nema položen stručni ispit pod uvjetom da isti položi u roku od zasnivanja radnog odnosa (upute Ministarstva znanosti i obrazovanja od 17. siječnja 2020. godine, KLASA: 601-02/20-03/00021, URBROJ:533-05-20-0001).
U prijavi na Natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome)
- dokaz o položenom stručnom ispitu (presliku uvjerenja, svjedodžbe i sl.)
- elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog Natječaja)
- kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja):
a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
c) potvrdu nadležnog centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz čl. 25. st. 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da u odnosu na njega ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze iz čl. 103. navedenog Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Direktna poveznica na popis dokaza iz čl. 103. navedenog Zakona za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju:
 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na Natječaj dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Natječajna dokumentacija neće se vraćati.

Prijave s potrebnim prilozima potrebno je dostaviti putem pošte na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće, ili predati osobno, u zatvorenoj omotnici, na gore navedenoj adresi svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati, s naznakom: „Natječaj za zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja – 1 izvršitelj, na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda – ne otvarati“, u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.
 
O rezultatima Natječaja kandidati će u zakonskom roku biti obaviješteni putem pošte i web stranice Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće (https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr), a sukladno čl. 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15).

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Dječji vrtić Maslačak, Belišće kao voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, posebice da se njihovi osobni podaci o imenu i prezimenu objavljuju na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće tijekom rezultata natječajnog postupka.
 
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

  Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
          Predsjednica:
Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,v.r.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće dana 8. lipnja 2020. godine te traje do dana 16. lipnja 2020. godine.

Ravnatelj:
Zdenko Glasovac, prof.,v.r.

26. 5. 2020
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/20-01/03
URBROJ: 2185/16-04-20-12
Belišće, 25. svibnja 2020. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Gatu, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, objavljenom dana 12. svibnja 2020. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 25. svibnja 2020. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:
-          Tena Merčep, univ.bacc.praesc.educ.

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, objavljenom dana 12. svibnja 2020. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 25. svibnja 2020. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom
-      Petra Brezovac, univ.bacc.praesc.educ.

       
Ravnatelj:
Zdenko Glasovac, prof.,v.r.

12. 5. 2020
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/20-01/03
URBROJ: 2185/16-04-20-2
Belišće, 12. svibnja 2020. godine

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 12. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 12. svibnja 2020. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

N A T J E Č A J

- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, mjesto rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda


12. 5. 2020
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/20-01/03
URBROJ: 2185/16-04-20-1
Belišće, 12. svibnja 2020. godine

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 12. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 12. svibnja 2020. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

N A T J E Č A J

- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, mjesto rada u Gatu, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda


21. 2. 2020
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE3.  2. 2020
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE


3.  2. 2020
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE


- u svrhu provedbe Projekta "Maslačak - prijatelj djece" koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda
21.  1. 2020
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE13. 12. 2019
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/19-01/48
URBROJ: 2185/16-01-19-2
Belišće, 12. prosinca 2019. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja - vrtić Maslačak Belišće


13. 12. 2019
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/19-01/47
URBROJ: 2185/16-01-19-2
Belišće, 12. prosinca 2019. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja - područni vrtić Petrijevci


13. 12. 2019
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/19-01/49
URBROJ: 2185/16-01-19-2
Belišće, 12. prosinca 2019. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja - područni vrtić Gat


28. 11. 2019
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/19-01/45
URBROJ: 2185/16-04-19-1
Belišće, 12. studenoga 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 4. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 12. studenoga 2019. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda


28. 11. 2019
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/19-01/45
URBROJ: 2185/16-04-19-3
Belišće, 12. studenoga 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 4. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 12. studenoga 2019. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Petrijevcima, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda


28. 11. 2019
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/19-01/45
URBROJ: 2185/16-04-19-2
Belišće, 12. studenoga 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 4. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 12. studenoga 2019. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Gatu, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda


14. 10. 2019
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/19-01/43
URBROJ: 2185/16-01-19-1
Belišće, 14. listopada 2019. godine

PREDMET:    Obavijest o rezultatima Natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto voditelja/ice programa katoličkog vjerskog odgoja, 1 izvršitelj/ice, na određeno vrijeme radi ostvarivanja programa katoličkog vjerskog odgoja u pedagoškoj 2019./2020. godini, nepuno radno vrijeme od 5 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, objavljenom dana 27. rujna 2019. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 10. listopada 2019. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećim kandidatom:
-          MARKOM KAPULAROM, dipl. teolog
Ravnatelj:
Zdenko Glasovac, prof., v.r.


1. 10. 2019
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
 
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
 
31551 BELIŠĆE
 
KLASA: 112-01/19-01/41
 
URBROJ: 2185/16-01-19-1
 
Belišće, 1. listopada 2019. godine
 
 
 
PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja


27. 9. 2019
 
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
 
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
 
31551 BELIŠĆE
 
KLASA: 112-01/19-01/40
 
URBROJ: 2185/16-04-19-1
 
Belišće, 25. rujna 2019. godine
 
 
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 2. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 25. rujna 2019. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
 
 
N A T J E Č A J
 
 
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto voditelja programa katoličkog vjerskog odgoja, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme radi ostvarivanja programa katoličkog vjerskog odgoja u pedagoškoj 2019./2020. godini, nepuno radno vrijeme od 5 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću11. 9. 2019
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/19-01/35
URBROJ: 2185/16-01-19-1
Belišće, 10. rujna 2019. godine
PREDMET:    Obavijest o rezultatima natječaja
Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, objavljenom dana 28. kolovoza 2019. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 9. rujna 2019. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:
-          ALEKSANDROM ŠREPFLER, odgojiteljica – VŠS.
Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, objavljenom dana 28. kolovoza 2019. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 9. rujna 2019. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:
-          MARIJOM ANIĆ, mag. prim. educ.
                                                                                                         
Ravnatelj:
Zdenko Glasovac, prof., v.r.

10. 9. 2019
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/19-01/34
URBROJ: 2185/16-04-19-2
Belišće, 9. rujna 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 1. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 9. rujna 2019. godine donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Bizovcu, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda


10. 9. 2019
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/19-01/34
URBROJ: 2185/16-04-19-1
Belišće, 9. rujna 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 1. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 9. rujna 2019. godine donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto voditelja projekta, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, puno radno vrijeme, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda10. 9. 2019
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/19-01/34
URBROJ: 2185/16-04-19-3
Belišće, 9. rujna 2019. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 1. sjednici za pedagošku 2019./2020. godinu, održanoj dana 9. rujna 2019. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:
N A T J E Č A J
- za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme – zamjena za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad, puno radno vrijeme, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad u trajanju od 3 mjesecaPovratak na sadržaj | Povratak na glavni izbornik