Kraći program predškole – Brođanci, Bizovac – Tjedni plan rada za razdoblje od 26. do 30. travnja 2021. godine

1. Govorno – spoznajne aktivnosti    • O MJSECU I ZVIJEZDAMA – interpretacija priče    • SVEMIR – razgovor, gledanje edukativnog videa na internetu, zajedničko pričanje priče prema poticaju    • VODA NAS OKRUŽUJUE – razgovor, čitanje prigodnih priča, recitacija, brojalica    • OCEANI, MORA, RIJEKE – razgovor, fotografije, enciklopedija    • MALA SIRENA – interpretacija priče.    1. Likovno – […]

„VRIJEME JE ZA KNJIGU“ • u povodu manifestacije „NOĆ KNJIGE“

Naziv odgojne skupine: mješovita jasličk – „KORNJAČE“ Tip aktivnosti: čitalačko – poticajna Cilj aktivnosti:    • proširivati dječje spoznaje korištenjem različitih knjiga primjerenih dječjoj dobi, poticati dijete na govorno izražavanje. Razvojne zadaće:    • Socio – emocionalni razvoj: pobuditi zanimanje za slikovnice, razvijati osjećaj ugode za vrijeme gledanja i čitanja knjiga    • Spoznajni razvoj: usmjeravati pozornost na […]

Kraći program predškole u Brođancima i Bizovcu – Središnja tema aktivnosti: PLANET ZEMLJA

Cilj aktivnosti:    • Upoznati ljepote našeg planeta te razvijati svijest o važnosti ekologije i očuvanja Zemlje. Razvojne zadaće:    • upoznati djecu s izgledom i glavnim obilježjima našeg planeta    • poticati ekološku osviještenost    • razvijati svijest o važnosti očuvanja prirode i čistoće okoliša    • usvojiti nove pojmove i njihovo značenje i na taj način bogatiti dječji […]