Dokumenti DV Belišće

Podijeli s prijateljima

KURIKULUMI

PRAVILNIK – STATUT

ZAKONI – STANDARDI

OSTALO

OBAVIJEST O OBVEZI IZDAVANJA E- RAČUNA OD 01.07.2019.

Obavještavamo gospodarske subjekte koji ispostavljaju račune Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće da od 01. srpnja 2019. godine sukladno članku 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (” Narodne novine” broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU pravovaljani računi će biti isključivo računi izdani u elektroničkom obliku. Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi utvrđuje se obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave te nabave putem narudžbenica.Od 01. srpnja 2019. godine Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1817.html