Maslačak – prijatelj djece 2

Podijeli s prijateljima

Osnovne informacije o projektu:

Naziv projekta:
Maslačak – prijatelj djece 2
Kodni broj projekta: UP.02.2.2.16.0125
Nositelj projekta: Dječji vrtić Maslačak, Belišće
Partner na projektu: Grad Belišće
Ukupna vrijednost projekta: 3.614.505,34 kuna
Iznos bespovratnih sredstava: 3.614.505,34 kuna (100%)
Trajanje projekta: 20 mjeseci (23.12.2022. – 23.08.2023.)
Fond: Europski socijalni fond
Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2022.
Poziv: Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Svrha projekta:
Ostvarivanje preduvjeta za bolju usklađenost obiteljskih i poslovnih obveza roditelja na području Belišća, Petrijevaca, Bizovca i Gata kroz organizaciju i nastavak provođenja produženog boravka.

Ciljevi projekta:
Povećanje uravnoteženosti poslovnog i privatnog života roditelja vrtićke djece kroz produljenje radnog vremena, te unaprjeđenje odgojno-obrazovnog programa ranog i predškolskog odgoja.

Projektne aktivnosti:
Zapošljavanje odgojiteljica, stručnog osoblja edukacijsko-rehabilitacijskog i fizioterapeutskog profila, pomoćno osoblje, te projektni tim.
Nabavka didaktičke opreme kako bi se djeci osiguralo što kvalitetnije provođenje aktivnosti. Nabavka vozila namijenjeno za transport opreme i obroka.
Organizacija posebnih pedagoških programa iz područja sporta, kulture, crtanja, stranog jezika, informatike, plesa te vrtlarstva i ekologije.
Edukacija odgojitelja kako bi ojačali kapacitete za poboljšanje pedagoških standarda čime se osigurava i veća kvaliteta pruženih usluga.
Promidžba i vidljivost obuhvaća izradu promotivnih materijala, te izrada materijala za komunikaciju s javnošću.

Više informacija o EU fondovima: strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.