Otvoreni javni poziv – 2021-2022 – popunjavanje – GAT

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE KLASA: 601-05/21-01/15 URBROJ: 2185/16-04-21-07 Belišće, 9. kolovoza 2021. godine Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, KLASA: 601-05/20-01/15, URBROJ: 2185/16-04-20-9, od 6. […]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto kuhara/ice

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆEKLASA: 112-01/21-01/18URBROJ: 2185/16-04-21-01Belišće, 9. kolovoza 2021. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 22. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 10. srpnja 2021. […]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto spremača/ice

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆEKLASA: 112-01/21-01/19URBROJ: 2185/16-04-21-01Belišće, 9. kolovoza 2021. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 22. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 10. srpnja 2021. […]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja/ice

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 231551 BELIŠĆEKLASA: 112-01/21-01/13URBROJ: 2185/16-04-21-01Belišće, 9. kolovoza 2021. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 22. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 10. srpnja 2021. godine, […]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja/ice

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 231551 BELIŠĆEKLASA: 112-01/21-01/14URBROJ: 2185/16-04-21-01Belišće, 9. kolovoza 2021. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 22. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 10. srpnja 2021. godine, […]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja/ice

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 231551 BELIŠĆEKLASA: 112-01/21-01/17URBROJ: 2185/16-04-21-01Belišće, 9. kolovoza 2021. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 22. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 10. srpnja 2021. godine, […]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja/ice

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 231551 BELIŠĆEKLASA: 112-01/21-01/16URBROJ: 2185/16-04-21-01Belišće, 9. kolovoza 2021. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 22. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 10. srpnja 2021. godine, […]

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 231551 BELIŠĆEKLASA: 112-01/21-01/15URBROJ: 2185/16-04-21-01Belišće, 9. kolovoza 2021. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 22. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 10. srpnja 2021. godine, […]

Natječaj za prijam pripravnika u 2021. godini na radno mjesto odgojitelja/ice

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 231551 BELIŠĆEKLASA: 112-01/21-01/20URBROJ: 2185/16-04-21-01Belišće, 9. kolovoza 2021. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće i Planu Ministarstva znanosti i obrazovanja za prijem pripravnika u 2021. godini, KLASA:601-02/21-03/00216, URBROJ:533-05-21-0002, od 13. […]