Natječaj za voditelja-ice Projekta

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆEKLASA: 112-01/22-01/36URBROJ: 2185-16-04-22-01 Belišće, 1. kolovoza 2022. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i čl. 45. točke 3. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Klasa: 012-03/19-01/01, Urbroj: 2185/16-04-19-01 od 5. ožujka 2019. godine Upravno […]

Natječaj za spremača-ice – Gat

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆEKLASA: 112-05/22-01/35URBROJ: 2185-16-04-22-01 Belišće, 1. kolovoza 2022. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19, 57/22) i čl. 45. točke 3. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Klasa: 012-03/19-01/01, Urbroj: 2185/16-04-19-01 od 5. ožujka 2019. godine, Upravno vijeće […]

Natječaj za odgojitelja-ice – Bizovac

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆEKLASA: 112-05/22-01/34URBROJ: 2185-16-04-22-01 Belišće, 1. kolovoza 2022. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19, 57/22) i čl. 45. točke 3. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Klasa: 012-03/19-01/01, Urbroj: 2185/16-04-19-01 od 5. ožujka 2019. godine, Upravno vijeće […]

Natječaj za odgojitelja-ice – Gat

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆEKLASA: 112-05/22-01/33URBROJ: 2185-16-04-22-01Belišće, 1. kolovoza 2022. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19, 57/22) i čl. 45. točke 3. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Klasa: 012-03/19-01/01, Urbroj: 2185/16-04-19-01 od 5. ožujka 2019. godine, Upravno vijeće […]

Natječaj za odgojitelja-ice – Belišće

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2, 31551 BELIŠĆEKLASA: 112-05/22-01/32URBROJ: 2185-16-04-22-01Belišće, 1. kolovoza 2022. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19, 57/22) i čl. 45. točke 3. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Klasa: 012-03/19-01/01, Urbroj: 2185/16-04-19-01 od 5. ožujka 2019. godine, Upravno vijeće […]