Obavijest o promijeni poslovnog računa

Obavještavaju se svi korisnici usluga da je Dječji vrtić Maslačak, Belišće promijeniobroj transakcijskog računa i poslovnu banku. Od dana 2. siječnja 2024. godine Dječji vrtić Maslačak, Belišće posluje preko novogračuna za redovno poslovanje:IBAN: HR3824070001100681552 otvoren kod OTP banke d.d. Sva plaćanja koja ste do sada vršili na stari broj računa (IBAN:HR8723400091100011255) potrebno je ubuduće vršiti […]