Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto voditelja/ice projekta

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/08
URBROJ: 2185/16-04-21-01
Belišće, 27. travnja 2021. godine
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 16. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 26. travnja 2021. godine donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto voditelja/ice projekta, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda