Obavijest o rezultatima natječaja

Podijeli s prijateljima

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/07
URBROJ: 2185/16-04-21-03
Belišće, 12. svibnja 2021. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, objavljenom dana 20. travnja 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 7. svibnja 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

  • Tena Matanović, magistra primarnog obrazovanja

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof.,v.r