Obavijest o rezultatima natječaja

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/22-01/27
URBROJ: 2185-16-01-22-08
Belišće, 11. srpnja 2022. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, 3 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece 2“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, objavljenom dana 8. lipnja 2022. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 6. srpnja 2022. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećim kandidatkinjama:

– Ema Kraljik

– Anita Vrbanić

– Laura Ćavar

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnateljica:
Ivana Belcar, v.r.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/22-01/28
URBROJ: 2185-16-01-22-05
Belišće, 11. srpnja 2022. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno, s mjestom rada u Bizovcu, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece 2“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, objavljenom dana 8. lipnja 2022. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 6. srpnja 2022. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

– Antonia Bungić

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnateljica:
Ivana Belcar, v.r.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/22-01/30
URBROJ: 2185-16-01-22-03
Belišće, 11. srpnja 2022. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto defektologa/inje, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece 2“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, objavljenom dana 8. lipnja 2022. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 6. srpnja 2022. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećim kandidatom:

– Marin Pađen

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnateljica:
Ivana Belcar, v.r.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/22-01/29
URBROJ: 2185-16-01-22-03
Belišće, 11. srpnja 2022. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, nepuno radno vrijeme od 33 sata tjedno, s mjestom rada u Petrijevcima, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak – prijatelj djece 2“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, objavljenom dana 8. lipnja 2022. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 6. srpnja 2022. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećim kandidatom:

– Ivana Grgurić

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnateljica:
Ivana Belcar, v.r.