Obavijest o rezultatima natječaja

Podijeli s prijateljima

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/20-01/14
URBROJ: 2185/16-04-20-03
Belišće, 30. prosinca 2020. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, u svrhu provedbe Projekta „Maslačak- prijatelj djece“ koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, s mjestom rada u Bizovcu, objavljenom dana 11. prosinca 2020. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

  • Patricija Horvat

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof., v.r.