Obavijesti o rezultatima natječaja

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE

VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2

31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/22-01/32

URBROJ: 2185-16-01-22-02

Belišće, 16. kolovoza 2022. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, 3 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, zbog povećanog opsega posla, s mjestom rada u Belišću, objavljenom dana 1. kolovoza 2022. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 11. kolovoza 2022. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećim kandidatkinjama:

– Dajana Frljužec

– Tena Merčep

– Veronika Nikolić

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

 Ivana Belcar, v.r.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE

VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2

31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/22-01/33

URBROJ: 2185-16-01-22-03

Belišće, 16. kolovoza 2022. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, 1 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, zbog povećanog opsega posla, s mjestom rada u Gatu, objavljenom dana 1. kolovoza 2022. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 11. kolovoza 2022. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

– Tena Matanović

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Ivana Belcar, v.r.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE

VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2

31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/22-01/34

URBROJ: 2185-16-01-22-04

Belišće, 16. kolovoza 2022. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice, 1 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, zbog povećanog opsega posla, s mjestom rada u Bizovcu, objavljenom dana 1. kolovoza 2022. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 11. kolovoza 2022. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

– Katarina Potolovec

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Ivana Belcar, v.r.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE

VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2

31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/22-01/35

URBROJ: 2185-16-01-22-05

Belišće, 16. kolovoza 2022. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto spremača/ice, 1 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, zbog povećanog opsega posla, s mjestom rada u Gatu, objavljenom dana 1. kolovoza 2022. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 11. kolovoza 2022. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

– Brigita Potočki

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Ivana Belcar, v.r.

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE

VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2

31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/22-01/36

URBROJ: 2185-16-01-22-06

Belišće, 16. kolovoza 2022. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto voditelja/ice projekta – 1 izvšitelja/ica na određeno vrijeme – za vrijeme trajanja Projekta, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, u svrhu provedbe Projekta “Maslačak – prijatelj djece 2” koji je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, UP.02.2.2.16.0125, objavljenom dana 1. kolovoza 2022. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 11. kolovoza 2022. godine, na prijedlog ravnateljice, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećim kandidatom:

– Ivan Skenderović

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnateljica:

Ivana Belcar, v.r.