Održana 6. sjednica odgojiteljskog vijeća

Podijeli s prijateljima

U utorak, 14. lipnja 2022. godine, održana je 6. sjednica odgojiteljskog vijeća u prostoru matičnog vrtića u Belišću, u vremenu od 17,00 do 18,45 sati.

Središnje točke dnevnog reda bile su:

 • Utjecaj medija na razvoj djece predškolske dobi i
 • Suradnja između roditelja i odgojitelja – kako unaprijediti suradnju?

Voditeljice teme „Utjecaj medija na razvoj djece predškolske dobi“ bile su kolegice Marija Dubrović i Dajana Frljužec, odgojiteljice.

Kroz prezentaciju, izlaganje i razgovor njihove poruke bile su:

 • Pretjerana izloženost ekranima utječe na djetetov razvoj jer djecu lišava pravih iskustava koja potiču zdrav razvoj;
 • Medij označava sredstvo za prijenos poruka,vijesti,obavijesti širem krugu ljudi;
 • Medij kao takav također je poruka;
 • Medij je platforma na kojoj se nešto nalazi,odnosno na kojoj je postavljen određeni sadržaj;
 • Medijski sadržaji su sve poruke koje se proizvode, koriste pomoću medijskih i komunikacijskih platformi;

Uloga medija:

 • Informiranje;
 • Obrazovanje;
 • Zabava.
 • Neka istraživanja pokazuju kako djeca mlađa od 12 godina dnevno ispred ekrana provode od 1 do 3 sata;
 • Djeca u dobi od 3 do 5 godina gledaju TV na „istraživački način“;

Mediji i emocionalni razvoj djeteta:

 • Dijete postaje pasivno;
 • Djeca postaju impulzivna;
 • Sumnja u sigurnost okruženja;
 • Pojavljuje se strah i tjeskoba.
 • Mediji i tjelesni razvoj djeteta (neka djeca već od šeste godine pokazuju nezadovoljstvo svojim tijelom – utjecan na razvoj poremećaja prehrane)
 • Mediji i misaono – socijalni razvoj djeteta:
 • Djeca uče po modelu – likovi iz crtića;
 • Agresivni likovi često dobivaju nagrade zbog svojih djela;
 • Nasilje kao oblik rješavanja problema;
 • Kašnjenje govora;
 • Manjak interakcije s okolinom;
 • Usvajanje stranog jezika prije materinjeg.
 • Pozitivne strane medija;
 • Pozitivan utjecaj na dječje ponašanje;
 • Ohrabrenje;
 • Poštivanje pravila;
 • Odgađanje trenutnog zadovoljstva;
 • Razvoj socijalnih vještina.

Preporuke roditeljima:

 • Ograničite vrijeme pred ekranom;
 • Pogledajte medijske sadržaje prije nego što ih ponudite djeci kako bi se uvjerili u njihovu primjerenost;
 • Potrebno je razgovarati s djetetom o nasilnim sadržajima, ukoliko se pojave. Dajte djetetu do znanja da se u stvarnom životu problemi ne rješavaju na takav način, pitajte djecu na koje bi se načine taj problem mogao riješiti;
 • Usmjerite djetetovu pažnju na sadržaje koji pridonose razvoju kreativnosti, potiču altruizam, empatiju i suradnju;
 • Ne držite TV u dječjoj sobi;
 • Ne nagovarajte dijete na gledanje TV ako ono za to ne pokazuje interes;
 • Ne kažnjavajte dijete zabranom gledanja crtanih filmova jer zabranom postižemo suprotni učinak – pojačava se želja za gledanjem.

Preporuke kvalitetnih sadržaja za djecu:

 • HEJ DAGI;
 • A JE TO;
 • MIŠO I ROBIN;
 • LA LINEA;
 • ERNEST I CELESTEA;
 • MALI LETEĆI MEDVJEDIĆI;
 • SUSJEDSTVO TIGRIĆA DANIJELA.

Zaključne poruke izlaganja bile su:

 • U stvarnom svijetu žive tvoja stvarna iskustva.
 • U medijskom svijetu žive simboli.

Suradnja između roditelja i odgojitelja – kako unaprijediti suradnju?“ bila je druga tema koju su pripremile kolegice Slavica Vuksanić i Suzana Svoboda, odgojiteljice.

Osnovne poruke ove prezentacije bile su:

 • Roditelji i odgojitelji važni su sudionici u djetetovom odgoju;
 • Njihova međusobna komunikacija, suradnja i djelovanje pomaže razvoju djeteta u kompetentnu osobu;
 • Odgojitelj može puno saznati od roditelja o dječjem razvoju, sklonostima, navikama, potrebama;
 • Roditelj odgojitelju može pomoći da kvalitetno odgovori na potrebe djeteta u ustanovi;
 • Za kreiranje okruženja u kojem će se dijete cjelovito razvijati potrebna je kvalitetna suradnja između odgojitelja i roditelja;
 • Zdrav odnos jest međusobno pružanje potpore i pomoći. Važno je da to bude iskreno i dobronamjerno. Što više odgojitelj zna informacija o roditeljima i djeci, veću podršku i pomoć može im pružiti;
 • Vođeni istim interesom, odgojitelji i roditelji razvijaju suradničke odnose gdje oni postaju ravnopravni sudionici u odgoju djeteta;
 • Kompetentni odgojitelji – u najvećoj mjeri suradnja između roditelja i odgojitelja ovisi o odgojiteljima;
 • Kada odgojitelj na prijateljski način pristupi roditeljima i pokaže im da su bitni, on je već na pola puta prema uspješnoj suradnji;
 • Od kvalitetne i dobre međusobne suradnje najveću korist imaju djeca. Ona stječu emocionalnu vezu s roditeljima, a zatim i s odgojiteljima što je dobar temelj daljnjoj socijalizaciji;
 • Roditelji mogu direktno utjecati na kvalitetu vrtića suradnjom s odgojiteljima. Oni mogu doprinijeti uređivanju centara aktivnosti po sobama dnevnog boravka raznovrsnim materijalnim poticajima. Samo zajedničkim naporima dolazimo do rezultata. Vrlo je teško kreirati vrtić po mjeri roditelja i djece bez suradnje obje strane;
 • Od velike je važnosti pravodobno informirati roditelje o godišnjem planu i programu, dnevnim rutinama u odgojno – obrazovnoj skupini, o njihovim pravima i obvezama u ustanovi;
 • Različiti roditelji imaju različiti potrebe. Roditelji ne žele surađivati s ustanovom koja ih osuđuje. Ustanove trebaju biti dostupne i prijateljski raspoložene prema roditeljima. Svaki čovjek ima svoje mišljenje, stavove i sustav vrijednosti po kojima odgaja dijete;
 • Odgojitelj mora prihvatiti različite stavove te ih razumjeti sa stajaišta roditelja i pokušati naći kompromis;

Metode dobre komunikacije:

 • Razvijanje aktivnosg slušanja;
 • Postavljanje pitanja;
 • Razumijevanje i pojašnjavanje;
 • Postavljanje novih okvira;
 • Ne može se od svakog roditelja očekivati jednaka razina shvaćanja i zainteresiranosti. Neki roditelji žele razgovarati o svojoj djeci, a neki ne.
 • Odgojitelj takve stavove roditelja treba prihvatiti te se prilagoditi, jer o tome ovisi napredak djeteta.
 • Kada roditelj zatraži pomoć od odgojitelja to znači da mu vjeruje te da mu treba pomoć oko problema. To je dobar znak jer to znači da je roditelj stekao povjerenje i da mu je važno mišljenje odgojitelja.

Zapreke suradnji:

 • Mnogi roditelji vole donositi sami odluke koje se tiču njihove djece;
 • Temperament roditelja i odgoj kakav su imali u djetinjstvu;
 • Konflikti mogu nastati zbog neslaganja oko odgojno – obrazovnih ciljeva. Neslaganje je normalna stvar koju treba očekivati.

Mogući modeli suradnje s roditeljima:

 • Roditeljski sastanci (masovni, na razini odgojne skupine);
 • Individualni razgovori;
 • Centar za roditelje;
 • Radionice;
 • Druženje s djecom;
 • Uključivanje roditelja u realizaciju aktivnosti unutar odgojne skupine;
 • Posjete;
 • Pismeni oblici suradnje – letci, ankete, „putujuće bilježnice“, „pošta za odgojitelje“
 • Web stranica vrtića
 • Foto dokumentacija; djetetova razvojna mapa; mapa likovnih radova.

Pripremio: Zdenko Glasovac, prof.