Održana 6. sjednica odgojiteljskog vijeća

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

U utorak, 31. siječnja 2023. godine, održana je 6. sjednica odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.

Središnja točka dnevnog reda nosila je naziv „Uloga fizioterapeuta u poticanju pravilnog motoričkog razvoja djece“, a voditeljica je bila kolegica Karla Dukić Ištoković, bacc.physioth.

Voditeljica je kroz prezentaciju odgovorila na pitanje tko su fizioterapeuti, koje je njihovo područje rada kad su u pitanju djeca rane i predškolske dobi, kako surađuju u sklopu multidisciplinarnog tima na razini ustanove, njihova uloga u edukaciji roditelja i podršci tijekom terapijskog rada s djecom.

Polazište izlaganja bio je motorički razvoj djece kao proces kroz koji dijete uči obrasce kretanja i stječe određena motorička znanja, vještine i sposobnosti.

Motorički razvoj sastavnica je cjelovitog razvoja djece koju još čine fizički, emocionalni i kognitivni razvoj.

Motorički razvoj je kontinuirani proces koji ovisi o interakciji više faktora, a osnovni su:

 • Živčano – mišićno sazrijevanje
 • Tjelesne karakteristike djeteta
 • Tempo rasta i razvoja
 • Rezidualni efekti prijašnjih motoričkih iskustava
 • Nova motorička iskustva, doživljaji.

Faze motoričkog razvoja djece su:

 • Faza refleksivnih pokreta
 • Faza spontanih pokreta
 • Faza osnovnih pokreta i kretnji
 • Faza osnovne senzomotirike
 • Faza osnovnih gibanja
 • Faza preciznije motorike
 • Faza lateralizacije.

Kolegica je zatim navela i obrazložila faze motoričkog razvoja djece do 3 godine i od 3 godine do polaska u školu.

Slijedom tih motoričkih faza navea je pregled igara koje mogu poslužiti poticanju motoričkog razvoja djece do 3 godine i od 3 godine do polaska u školu.

Ključne motoričke sposobnosti koje treba poticati i razvijati kod djece odnose se na:

 • Snagu
 • Brzinu
 • Koordinaciju
 • Fleksibilnost
 • Ravnotežu
 • Preciznost
 • Izdržljivost.

Glede mjerenja motoričkog razvoja djece navela je tri testa, a oni su:

 • MOT 4-6 – test za procjenu motoričkih sposobnosti za djecu od 4 do 6 godina starosti
 • KTK – test koordinacije za djecu
 • TGMD – test procjene temeljnih motoričkih znanja.

Uloga fizioterapeuta u sklopu multidisciplinarnog tima koji prati dječji rast i razvoj glede procjene neuromotoričkog razvoja je:

 • Uzimanje anamneze
 • Inspekcija i procjena
 • Evaluacija pdataka
 • Planiranje terapijskog programa.

Voditeljica aktivnosti posebno se zadržala na ulozi fizioterapeuta u pružanju podrške obitelji kako bi emocionalne i razvojne potrebe djece bile zadovoljene.

Na kraju prezentacije prikazan je video uradak aktivnosti fizioterapeuta u radu s djecom u sklopu produženog boravka na razini ustanove.

Pripremio: Zdenko Glasovac, prof.