Sat

Podijeli s prijateljima

Polaznici Kraćeg programa predškole u Brođancima i Bizovcu za temu odgojno – obrazovnog rada imali su temu „Sat“.
Ciljevi aktivnosti bili su:   

• potaknuti i proširiti spoznaje djece o satu kao uređaju koji mjeri vrijeme   

• prepoznati izgled brojeva i imenovati svaki broj   

• uočiti slijed, odnosno raspored brojeva na satu, smjer kretanja velike i male kazaljke te što koja kazaljka pokazuje   

• prepoznati i očitati vrijeme punog sata.


U uvodnom dijelu provedena je govorno – spoznajna aktivnost pod nazivom „Sat mjeri vrijeme“.


Aktivnost je organizirana kroz:   

• razgovor te promatranje i opisivanje različitih modela satova koje smo donijeli (zidni sat, budilica, digitalni sat, ručni sat,…)   

• uočavanje rasporeda brojeva na zidnom satu, izgled i smjer kretanja kazaljki te što koja kazaljka pokazuje na satu   

• na modelu zidnog sat prepoznati kada kazaljka pokazuje puni sat, a zatim vježbati isto (odgojiteljica zadaje zadatak npr. pokaži kada je na satu 8:00 sati, a zatim jedno dijete namješta kazaljke na satu tako da pokazuju 8:00 sati, dok ostala djeca promatraju i zapažaju).

Središnji dio aktivnosti činile su:   

1. LIKOVNO – KREATIVNA AKTIVNOST   

• Tema: MOJ ZIDNI SAT     

• pripremljeni materijalni poticaji: papirni tanjuri, vodene boje, kistovi, posudice za vodu, masne boje, papiri, škarice, flomasteri, ljepilo   

• cilj aktivnosti je razvijanje dječje kreativnosti, poticati urednost i samostalnost u radu, pravilno i precizno rezati škaricma, uživati u radu.   

1. RADNI LISTOVI – spoji sat s točnim vremenom   

• samostalni rad za vježbu   

• crtom povezati sličicu sata koj pokazuje puni sat s točnim vremenom koji taj sat pokazuje (od 3 ponuđena)   

• zajedno provjeravamo točnost rješenja zadataka   

• na kraju djeca trebaju bojicama obojiti satove na radnom listu i točno vrijeme koje sat pokazuje.


Završna aktivnost:

Koliko je sati? – igra za ponavljanje i utvrđivanje obrađenih sadržaja
   • na podu su postavljeni svi satovi koje su djeca izradila, od kojih svaki sat pokazuje drugo vrijeme   

• djeca jedno po jedno dolaze do satova, a odgojiteljica zadaje zadatak pronaći sat koji pokazuje određeno vrijeme (npr. pronađi sat koji pokazuje 11:00 sati)   

• ponoviti i utvrditi naučeno, razvijati logičko zaključivanje.
Pripremila: Patricija Horvat, mag.prim.educ.Voditeljica programa