Uloga bake i djeda u odgoju djeteta (PRVA NEDJELJA U RUJNU – MEĐUNARODNI DAN BAKA I DJEDOVA)

Podijeli s prijateljima

Prve odnose i veze  većina djece doživljava u svojim obiteljima, uz roditelje i osobe koje brinu o njima. Ta prva iskustva jako su važna jer ih dijete prenosi u sva svoja buduća životna iskustva. Upravo ta iskustva usko su vezana uz bake i djedove koji pomažu roditeljima u odgoju djece i uključeni su u brigu o djetetu od njegova rođenja.
Ako uzmemo u obzir brigu i predanost koju pokazuju bake i djedovi prema svojim unucima te istraživanja koja ukazuju da je emocionalna privrženost djece prema bakama i djedovima druga po redu najsnažnija emocionalna veza koju djeca razvijaju nakon one prema roditeljima, možemo reći da bake i djedovi predstavljaju najprirodniju zamjenu za roditelje te da su za dječji emocionalni razvoj vredniji od svih dadilja, jaslica i stručnjaka za djecu.  

Posebno je važna uloga bake i djeda u onim obiteljima gdje su oba roditelja zaposlena, gdje je bolesno dijete ili dijete s posebnim potrebama ili u onim slučajevima kada o djetetu brine samohrani ili razvedeni roditelj jer se ti roditelji, pored uobičajenih teškoća i zahtjeva odgoja i brige za dijete, suočavaju i s dodatnim brigama oko odgoja djeteta te životnim stresorima.  

U današnje vrijeme roditeljska komunikacija s djecom uglavnom se svela na pitanja organizacije vremena, boravka u vrtiću/školi i podsjećanja na obveze, dok bake i djedovi imaju blaži i nježniji pristup, manje su zahtjevni, puno više govore unucima koliko ih vole i pokazuju im svoju ljubav, imaju dovoljno vremena, nikamo ne žure, strpljivi su i unucima povećuju punu pažnju. To je tako jer je životno iskustvo stečeno tijekom godina većinu baka i djedova naučilo pravim životnim vrijednostima.

Bake i djedovi velika su potpora roditeljima i utječu na razvoj svojih unuka na različite načine.
Prisustvo baka i djedova u životima unuka osigurava podršku (aktivnim angažiranjem bake i djeda dijete lakše prebrodi razne krizne situacije), sigurnost (povjeravanjem djeteta baki i djedu roditelji znaju da će dijete biti na sigurnome, a dijete ima spoznaju da uz sebe ima osobu koja mu je posvećena, koja brine o njegovim potrebama i ima strpljenja čak i više od samih roditelja), određen stupanj slobode (bake i djedovi, uglavnom, dopuštaju djeci više slobode nego što im dopuštaju roditelji što je važno za samo dijete kako bi razumjelo različitosti među ljudima i u pristupu prema njemu samome), a nerijetko i određenu financijsku podršku.
Bake i djedovi uživaju pričajući unucima o svojim prijašnjim iskustvima, ranijim običajima i kulturi iz njihova vremena te na taj način svojim unucima prenose znanja, pomažu u stvaranju osjećaja pripadnosti i vlastitog identiteta te predstavljaju određenu poveznicu s prošlošću i ranijim precima.  
Pružajući unucima bezuvjetnu ljubav i podršku pomažu im u razvijanju samopoštovanja.
Noći prospavane u bakinoj kući pridonose djetetovoj samostalnosti.
Pružajući savjete u raznim situacijama, predstavljaju nepresušni izvor znanja, mudrosti, stabilnosti i sigurnosti.  
Svojim primjerom pozitivnih vrijednosti mogu biti model svojim unucima te uče djecu važnim vrijednostima i životnim vještinama.
Bake i djedovi raspolažu obiljem slobodnoga vremena koje mogu posvetiti igri s unucima i čitanju priča. Takva posvećenost pridonosi djetetovim razvojnim vještinama i vještinama učenja.
Promatrajući svoje bake i djedove unuci doživljavaju da se u bilo kojoj životnoj dobi može učiti i kvalitetno živjeti.

S druge strane, djeca uživaju u vremenu koje provode s bakama i djedovima (u raznim aktivnostima, igri, slušanju njihovih priča, gledanju fotografija iz njihove mladosti, istraživanju njihovih ormara i dr.).

Često viđamo i „drugu stranu medalje“ – kako bake i djedovi udovoljavaju svakoj djetetovoj želji, popuštaju mu u svemu i previše se miješaju u odgoj djeteta. Zna se dogoditi i da bake i djedovi „koče“ roditelje u postavljanju granica djeci ili „štite“ djecu od roditelja. Tada je važno da se svi članovi obitelji dogovore i prihvate činjenicu da su roditelji ti koji imaju glavnu ulogu u odgoju djeteta i za donošenje svakodnevnih odluka (hranjenje, vrijeme odlaska na spavanje, slobodne aktivnosti i dr.). Te roditeljske odluke bake i djedovi trebaju poštivati i pridržavati ih se čak i kad roditelji nisu prisutni. U protivnom, dolazi do sukoba, djeca nemaju jasne granice, nesigurna su, zbunjena, zahtjevna i počinju manipulirati. U tim slučajevima važno je da roditelji ne odustaju od svojih stavova i ne prepuste bakama i djedovima vodeću ulogu u odgoju svoje djece.
Nepoželjno je da bake i djedovi, dok čuvaju djecu, plaše unuke roditeljima („Vidjet ćeš kad ti tata dođe s posla!“). Treba ih poticati da sve sukobe i nesporazume s unucima rješavaju odmah, a ne čekati da roditelji dođu kući i budu suci te razrješavaju sukobe u vrijeme kada bi se mogli posvetiti svom djetetu, razgovarati i igrati se s njime.

U današnje vrijeme obitelji mogu biti raspršene po različitim gradovima i mjestima, a pretrpan radni raspored otežava redovito druženje s bakama i djedovima. Usprkos tome postoje načini na koje možete poticati dijete da učvrsti bliskost s bakama i djedovima.
Žive li baka i djed u blizini potrudite se odvojiti vrijeme za redovite posjete, a bake i djedove potaknite da i sami češće navraćaju u vaš dom. Ako žive podalje vašeg mjesta boravka možete planirati redovite izlete bakama i djedovima.
Često pokazujte fotografije baka i djedova djeci.
Izradite obiteljsko stablo jer djeca vole saznavati nove stvari o svojim precima i rođacima, a bake i djedovi uživaju dijeliti svoje priče s ostatkom obitelji.
Mnoge bake i djedovi imaju hobije ili vladaju posebnim vještinama (pletenje, kuhanje, obrada drveta i sl) i bilo bi im drago kad bi svoja umijeća mogli prenijeti unucima. Opskrbite djecu alatima i oslobodite im vrijeme za učenje tih vještina od baka i djedova kako bi se te vještine prenosile s koljena na koljeno.
I na kraju, iskoristite i prednosti moderne tehnologije (telefon, elektronska pošta, skype) za razgovor, dopisivanje i slanje fotografija i zvučnih zapisa kako bi bake i djedovi bili u tijeku s rastom i razvojem svojih unuka.

Bake i djedovi su nepresušni izvor ljubavi i topline koju žele podijeliti sa svojim unucima. Omogućite im taj osjećaj voljenosti, prihvaćenosti i pripadanja i ne štedite na vremenu koje vi i vaša djeca provodite s njima.
Pripremila:
Marija Mandić, mag.psych.