„Ususret Uskrsu“

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Djeca mješovite vrtićke skupine – cjelodnevni program – LIMAČI matičnog vrtića  u Belišću obradili su ovaj tjedan temu pod nazivom „Ususret Uskrsu“.
Središnji dio aktivnosti posvećen je zecu Zelenku i njegovoj obitelji.
Tip aktivnosti: govorno – spoznajna
Cilj aktivnosti: kroz brojne poticaje i aktivnosti njegovati pozitivan odnos prem tradiciji i običajima te njegovati doživljaj blagdana.
Razvojne zadaće:   

• Socio – emocionalni razvoj   

• razvijati pozitivna emocionalna stanja, osjećaj sigurnosti, međusobne suradnje (dijete – dijete, dijete – odgojitelj)   

• poticanje na pridržavanje pravila društvenih igara, poticanje na slobodno izražavanje, dijeljenje materijla, strpljenje, koncentraciju   

• Spoznajni razvoj   

• poticanje na istraživanje, razvoj općih znanja o blagdanima, poglavito Uskrsu   

• upoznavanje pravila društvene i natjecateljske igre   

• Govor, komunikcija, izražavanje i stvaralaštvo   

• razvoj slušne percepcije   

• poticati verbalnu komunikaciju i povezani govor   

• proširivanje rječnika, pridjeva, imenica, novih riječi   

• poticati dječju kreativnost i originalnost u dječjim radovima, u govoru, igri uloga   

• zadovoljiti djetetove potrebe za istraživanjem ponuđenih materijala.   

•    Tjelesni i psihomotorni razvoj   

• razvijati prirodne oblike kretanja, razvijati finu motoriku prstiju, razvoj mišića   

• razvijati koordinaciju oko – ruka   

• poticati natjecateljski duh   

• poticati interes djece za igru i sport.


Uvodna (motivacijska) aktivnost: „Potraga za pisanicama“

Središnja aktivnost:   

• „Zec Zelenko i njegova obitelj“Centri aktivnosti:   

1. Istraživačke aktivnosti   

• „Golo jaje“ – pokus   

1. Likovne aktivnosti   

• „Zečići“ – izrada zečića od čarape   

• „Uskrsna pisanica“ – različite tehnike   

1. Stolno – manipulativne aktivnosti   

• „Uskrs“ – taktilni memory  

• „Zašiveno jaje“ – provlačenje konca kroz jaje   

1. Radno – praktična aktivnost   

•  bojanje pisanica   

1. Tjelesne aktivnosti   

• „Nošenje jajeta u žlici“ – natjecateljska igra   

• „Igra bojama“ – mirna igra   

• „Zeko i lovac“ – pokretna igra   

1. Glazbena aktivnost   

• „Uskrsni zec“ – upoznavanje s novom pjesmom   

• „Zeko“ – brojlica, obrada


Završna aktivnost, mirna aktivnost na temu „Priča iz vrećice“ – izvlačimo predmete iz vrećice i slažemo priču.
Pripremile: Katarina Potolovec (odgojiteljica) Sandra Glasovac (odgojiteljica)