„VODA“

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Iz aktivnosti Kraćeg programa predškole u Brođancima i BizovcuCilj aktivnosti: usvajanje novih spoznaja o vodi i o njenoj važnosti za život ljudi.


Razvojne zadaće:   

• upoznati osnovna svojstva vode   

• razvijati ekološku svijest o važnosti vode   

• usvojiti nove pojmove i njihovo značenje i na taj način bogatiti dječji rječnik   

• poticati aktivno slušnje i sudjelovanje u razgovoru, pravilan izgovor riječi i glasova   

• poticti na istraživanje, logičko zaključivanje i iznošenje vlastitih razmišljanja i stavova   

• poticati dječju likovnu kreativnoist i originalnost, razvijati maštu   

• poticati samostalnost i ustrajnost u radu   

• razvijati glazbene sposobnosti   

• kroz ples zadovoljiti dječju potrebu za kretanjem.


Uvodna aktivnost:

„RAZLIČITI ZVUKOVI VODE“   

• slušanje audio zapisa različitih zvukova vode   

• djeca opisuju ono što čuju   

• razvijati koncentraciju i pažnju, zapažati, pozorno slušati, ne ometati druge za vrijeme slušanja.


Središnja aktivnost:

„VODA NAS OKRUŽUJE“ – govorno – spoznajna aktivnost   

• razgovor, čitanje prigodnih priča, pjesmica i recitacija o vodi   

• upoznati osnovna svojstva vode kao i važnost vode za život ljudi   

• usvojiti nove pojmove i njihovo značenje, poticati aktivno sudjelovanje u razgovoru, poticati na iznošenje vlastitih razmišljanja i zapažanja.

„NEOBIČNE KAPLJICE“ – likovno – kreativna aktivnost   

• na bijele papire kpati kapljice vode u različitim bojama te ih puhati slamkom u različitim smjerovima stvarajući neobične oblike   

• potaknuti dječju kreativnost i originalnost, zabaviti se kroz likovno izražavanje, poticati djecu na urednost i samostalnost u radu   

„POKUSI S VODOM“ – istraživačko – spoznajna aktivnost   

• ŠTO PLUTA, A ŠTO TONE?   

• VODA KAO OTAPALO   

• SVIJEĆE NA VODI   

• KIŠNI OBLAK   

• DUGA U ČAŠI   

• LAVA SVJETILJKA   

• pokuse izvodi odgojiteljica, a u nekima sudjeluju i djeca.   

• zainteresirati djecu za znanost i istraživanje, potaknuti dječju radoznalost, potaknuti djecu na razmišljanje, opažanje i logičko zaključivanje, surađivati i pomagati.


Završna aktivnost:„NA LIJEPO PLAVOM DUNAVU“ – glazbena aktivnost   

• slušanje instrumentalne skladbe (J. Strauss)   

• razvijati ljubav prema glazbi, pokušati odrediti ugođaj, tempo, dinamiku, prepoznati instrumente, razvijati glazbene sposobnosti   

• na kraju aktivnosti djeca u parovima plešu na glazbu.
Pripremila: Patricija Horvat, mag.prim.educ. Voditeljica programa