„Život kukaca“

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Ogledna praktična aktivnost u područnom vrtiću u Petrijevcima.
Kolegica Ivana Majstorović, odgojiteljica predškolske djece, održala je u srijedu, 5. svibnja 2021. godine, oglednu praktičnu aktivnost s polaznicima mješovite vrtićke skupine, djeca od 5 godina do polaska u školu, područnog vrtića u Petrijevcima.

Cilj aktivnosti: upoznati djecu s pojedinim vrstama kukaca, njihovim karakteristikama i staništima.

Razvojne zadaće:   
1. Tjelesni i psihomotorni razvoj   
• poticati razvoj fine motorike šake   
• poticati razvoj krupne motorike ruku i trupa   
• razvijanje preciznosti i spretnosti u složenim oblicima kretanja   
• poticati okulomotorne koordinacije i preciznost pokreta.   
1. Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti   
• poticati sposobnost samostalnog donošenja odluka (samostalan izbor igre, aktivnosti, vremen, materijala,suigrača,…)   
• poticati razvoj regulacije emocija (strpljenje, čekanje na red, poštivanje pravila, prihvaćanje neuspjeha)   
• razvijanje samopouzdanja i pozitivne slike o sebi (kroz uspješno završenu aktivnosati, ohrabrivanje, poticanje)   
• razvijati prosocoijalno ponašanje (podijeliti, zamoliti, pričekati,  pomoći)   
• razvijati kod djece pozitivna emocionalna stanja (ugodno i opušteno ozračje)   
• razvijati socio-emocionalnu osjetljivost (prepoznavanje vlastitih emocija, razumijevanje i poštivanje potreba i osjećaja drugih, međusobno pomaganje).   
1. Spoznajni razvoj   
• poticatio razvoj vizualne percepocije – promatrnje, uočavanje, prepoznavanje,…   
• razvijati pamćenje, koncentraciju i pažnju   
• poticati razvoj opertivnog mišljenja   
• razvijati sposobnost uočavanja veza i odnosa među predmetima i pojavama.   
1. Razvoj govora, komunikacije, stvaranja i izražavanja   
• poticati međusobnu komunikciju djece tijekom zajedničkih aktivnosti (slušanje, razumijevanje izgovorenog, postavljanje pitanja)   
• poticati bogaćenje rječnika novim riječima i njihovim  razumijevanjem   
• poticati stvaralačko istraživanje i izražavanje ponuđenim materijalima   
• poticati razvoj umjetničkog stvaralaštva kao i razvoj sjetljivosti za oblikovanje u prostoru   
• poticati  razvoj sposobnosti doživljavanja glazbe.
Organizacijski i materijalnii uvjeti za ostvarivnje zadaća
Organizacijski uvjeti:   
• osigurati materijalne i prostorne uvjete za nesmetno izvođenje aktivnosti   
•  razmjestiti centre aktivnosti u sobi dnevnog boravka   
• osigurati ugodno ozračje za igru i učenje   
• osigurati materijalno bogatu i poticajnu sredinu   
• omogućiti fleksibilnu organizaciju aktivnosti i vremena poštujući individualni ritam svakog pojedinog djeteta.Materijalni uvjeti:   
• fotogrfije kukaca, knjige, enciklopedije   
• metalna bubamara   
• plakat saća i mravinjaka   
• kolaž papir   
• vuna   
• umjetna trava   
• plastične pincete i kukci   
• kuhača   
• magneti   
• grančice, kamenčići, zemlja, daščice   
• plastični čepovi   
• drvene bojice i folmasteri   
• plastificirana slova   
• rolice od kartona različitih veličina   
• ljepilo, škarice   
• kutije za jaja   
• tempere i kistovi   
• zaštita za stolove i pod   
• plišane žice   
• drvene kvačice   
• živi kukci   
• povećalo   
• plastične košarice   
• stiropor   
• šalice za čaj, žlice i staklenka meda.  
Uvodna aktivnost:
Vrsta aktivnosti: govorno – spoznajna
Opis aktivnosti:
Za vrijeme jutarnjeg kruga pokazti djeci ukrašenu kutiju te ih potaknuti uz pomoć zagonetke na otkivanje sadržaja iste.
Pripremljene fotrografije raznih vrsta kukaca kako bi se kroz postavljena pitanja i razgovor proširile spoznaje o njihovoj građi, ulozi i staništima.
Korišteni materijali:   
• metalna bubamara   
• fotografije   
• plakat.
Poticajna pitanja za djecu:   
• Znate li što su kukci?   
• Koje kukce poznajete?   
• Gdje kukci mogu živjeti?   
• Zašto su kukci važni?,…
Pregled organizacije centara aktivnosti u sobi dnevnog boravka:   
1. Centar manipulativno – istraživačkih aktivnosti   
• „Spoji leptira“   
• na stolu u košari nalazi se 20 leptira prerezanih na pola. Zadatak je pronaći cijelog leptira tako da obje stane budu potpuno iste   
• zadaća ove aktivnosti je razvoj vizualne percepcije, koncentracije i pamćenja.   
• „Tko će uhvatiti više kukaca“   
•  u kartonskom poklopcu nalazi se vuna, umjetn trava i plasitčni kukci   
• zadatak je pomoću plastičnih pinceta sakupiti što više kukaca u pripremljenu posudu.   
• „Labirint“   
• zadatak ove aktivnosti je dovesti bubamaru od početk do kraja labirinta koristeći drvenu kuhaču na kojoj se nalazi magnet   
• zadaća ove ktivnosti je poticaje okulomotorne koordinacije kao i preciznosti pokreta   
1. Centar početnog čitanja i pisanja   
• „Leptiri“   
• na stolu se nalaze izrezani leptiri i kartice na kojima su ispisana slova, brojevi i geometrijski likovi. Djeca biraju jednu po jednu karticu tj. uzorak te u prazni crtež eptira crtaju onolikio geometrijskih likova, brojeva i slova koliko ih ima u zadanom uzorku   
• zadaća ove ktivnosti je razvoj logičkog zaključivanja i sposobnost klasifikacije kroz razlikovanje boja, slova, brojeva i geometrijskih likova.   
• „Kako se zovem“   
• na stolu se nalaze fotografije raznih kukaca zajedno sa njihovim imenima te pastificirana slova   
• zadatak je prepoznati ime pojedinog kukca i složiti njegovo ime pomoću ponuđenih slova   
• cilj aktivnosti je razvijati vještinu početnog čitanja i pisanja prepoznavanjem i imenovanjem slova te slaganjem slova u riječi.   
1. Centar predmatematičkih vještina   
• „Izrada kukca“   
• na stolu se nalazi plastična posuda u kojoj su kamenčići, grančice, plastični čepovi i grah te kartice sa zadacima. Djeca će izvlačiti kartice te slagati kukce ovisno o zadatku na karticama   
• zadaća aktivnosti je razvoj koncentracije i operativnog  mišljenja.   
• „Bubamarine točkice“     
• na stolu djeci su ponuđene bubamare od kolaž papira na kojima su nacrtane točkice te kartice sa zadacima. Zadatak je izvući jednu po jednu karticu te ovisno o napisanom zadatku pronaći bubamaru sa istim brojem točkica, a sve u okviru broja 10   
• cilj aktivnosti je razvoj koncentracije, logičkog zaključivanja , poštivanja pravila i čekanja na red.   
1. Centar glazbenih aktivnosti   
• „Idu, idu mravi“   
• djeca će na sintisajzeru svirati pjesmicu „Idu, idu mravi“ na način da se na određene tipke naljepe oznake u bojama kako bi djeca sama pritiskom na iste mogla odsvirati navedenu pjesmicu uz predloženi raspored boja koje slijedom treba pritisnuti kako bi se dobila željena melodija     
• zadaća ove aktivnosti je razvoj slušne pažnje i poticanje sposobnosti glazbenog doživljaja.   
1. Centar likovnih aktivnosti   
• „Izrada mrava i mravinjaka“   
• od ponuđenog neobloikovanog materijala djeca izrđuju mrave i mravinjak te ih kasnije bojaju temperama. Djeci su ponuđeni raztličiti materijali pomoću kojih će izrađivati mrave i mravinjak   
• cilj aktivnosti je poticati i rzvijati kod djece domišljatost i kreativnost.   
• „Izrada saća i pčela“     
• djeci su ponuđeni različiti materijali pomoću kojih će izrađivati pčele i saće   
• cilj aktivnosti je poticati stvaralačko izražavanje ponuđenim materijalima.   
• „Izrada vretenca i leptira“   
• na stolu se nalaze drveni štapići, drvene kvačice i salvete pomoću kojih  će djeca izrađivati leptire i vretence, ukrašavati ih flomasterima po želji   
• cilj aktivnosti je razvijanje fine motorike ruku, mašte i kreativnosti.   
1. Centar istraživanja   
• „Kukci pod povećalom“   
• djeci je pouđeno nekoliko plastičnih posuda sa živim kukcima i povećala pomoću kojih će promatrati njihovu građu   
• zadaća ove aktivnosti je razvoj vizualne percepcije prepoznavanjem pojedinih kukaca, uočavanjem sličnosti i različitosti.   
1. Centar građenja   
• „Hotel za kukce“      
• djeca će od neoblikovanog materijala izraditi „Hotel za kukce“   
• zadaća ove aktivnosti je poticanje razvoja osjetljivosti za oblikovanje u prostoru kao i poticati međusobnu suradnju.   
1. Centar tjelesnih aktivnosti   
• „Budi kao kukac“   
• djeca koriste veću kartonsku kocku na kojoj se nalaze slike različitih kukaca kao i zadaci koje djeca trebaju ispuniti oponašajući pojedine kukce, ovisno na kojoj se strani kocka zaustavila   
• zadaća aktivnosti je razvoj koordinacije pokreta, poticanje spretnosti i preciznosti.Završna aktivnost:   
• „Čajanka sa medom“   
• djeca se okupljaju na tepihu kako bi popila čaj sa medom i zajedno komentirala sve što su danas spoznala o kukcima, njihovoj građi, ulozi i staništima   
• zadaća ove aktivnosti je poticati međusobnu komunikaciju djece, zajedništvo i suradničko ponašnje.
Ogledna praktična aktivnost trajala je od 9,00 do 10,30 sati, a u njoj je sudjelovalo 20 djece mješovite vrtićke skupine u Petrijevcima.

Pripremile: Ivana Majstorović (odgojiteljica predškolske djece), Marta Sudar (odgojiteljica predškolske djece)