Objave javnih nadmetanja :

Sukladno čl.26. stavka 2.  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl.10.stavka 3. i 4. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na 4. Sjednici održanoj 13.11.2015. objavljuje NATJEČAJ Objavljuje se natječaj za tajnika / tajnice,  m / ž,  i to:na neodređeno, pola radnog vremena, […]