DJEČJI CRTEŽ – prozor u dječji emocionalni svijet

U vrijeme intenzivnog razvoja govora (između druge i treće godine života) javljaju se i počeci crtanja kod djece. Dijete počinje crtati oponašajući odrasle pri čemu crtanje za njega predstavlja igru te ugodnu aktivnost.Dječji crtež je sredstvo komunikacije djeteta i okoline. Pomoću linija i boja dijete prikazuje i izražava sve ono što ne zna riječima. Likovno izražavanje ovisi […]