Kreativne radionice u produženom boravku Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće

U sklopu programskih aktivnosti produženog boravka u  Dječjem vrtiću Maslačak Belišće, za prosinac 2019. godine,  organizirane su likovno – kreativne radionice u Belišću, Gatu, Bizovcu i Petrijevcima. U matičnom vrtiću u Belišću organizirana je, 10. prosinca 2019. godine, radionica za djecu  na temu „IZRADA ADVENTSKOG VIJENCA“. Za tu prigodu pripremljeni su određeni oblikovani i neoblikovani […]