Perad

Polaznici  starije jasličke skupine – LEPTIRIĆI matičnog vrtića obradila je 16. ožujka 2021. godine temu pod nazivom „PERAD”. Cilj aktivnosti bio je stjecanje spoznaja o peradi (koka, pijetao, pile), njihove osnovne karakteristike, izgled i glasanje, gdje borave, čime se hrane.Razvojne zadaće bile su:    • Tjelesni i psihomotorni razvoj      • razvijati okulomotornu koordinaciju i finu […]