Perad

Podijeli s prijateljima

Polaznici  starije jasličke skupine – LEPTIRIĆI matičnog vrtića obradila je 16. ožujka 2021. godine temu pod nazivom „PERAD”.

Cilj aktivnosti bio je stjecanje spoznaja o peradi (koka, pijetao, pile), njihove osnovne karakteristike, izgled i glasanje, gdje borave, čime se hrane.
Razvojne zadaće bile su:   

• Tjelesni i psihomotorni razvoj     

• razvijati okulomotornu koordinaciju i finu motoriku šake i prstiju   

• razvijanje prostornih odnosa, ravnoteže pri pokretima scenskim lutkama, manupulacija maketom kokošinjca i figurama peradi.   

• Socio-emocionalni razvoj i razvoj osobnosti   

• razvijati pozitivna emocionalna stanja ugode i opuštenog okruženja   

• stvaranje pozitivne slike o sebi (Ja i svijet oko mene)   

• razvijati toleranciju, spontnost, maštovitost   

• razvijati sposobnost samoregulacije emocija (poštivanje pravila, odlaganje zadovoljenja određenih želja, prihvaćnje neuspjeha, usmjeravanje pažnje)   

• razvijati samostalnost i samovrednovanje otkrivanjem vlastitih mogućnosti (mogu, želim, znam, upornost, prihvaćanje).   

• Spoznajni razvoj   

• poticati sposobnost uočavanja i prepoznavanja   

• razvijati sposobnost logičkog zaključivanja   

• razvijanje  taktilne i vizualne percepcije   

• razvijanje koncentracije i pažnje   

• stjecanje iskustva istraživanjem odnosa i veza među predmetima.     

• Razvoj govora, komunikacija, stvaranje i istraživanje   

• razvijanje djetetovih govornih vještina i bogaćenje rječnika   

• razvijanje sposobnosti slušanja, razumijevanja, razgovaranja i dogovaranja u igri i međusobnim odnosima   

• poticati dječju kreativnost i slobodu izražavanja   

• poticati razvoj likovnog izričaja uporabom različitih likovnih tehnika i materijala   

• poticati ljubav prema glazbi, pjevanju i pokretu (plesu).


U uvodnom (motivacijskom) dijelu pripremljena je mala scenska improvizacija.Na radnom stolu nalazila se maketa kokošinjca sa štapnim lutkama (koka, pijetao, pile).Uz pomoć lutaka voditeljica aktivnosti upoznaje djecu sa njihovim karakteristikama (izgled, glasanje, prehrana, stanište).
Na kraju uvodnog dijela aktivnosti koka se obraća djeci i poziva ih na igru u pripremljenim centrima aktivnosti.   

1. Centar likovnih aktivnosti   

• UKRAŠAVANJE KOKE I PIJETLA   

• tehnika otiska prstiju i ljepljenje  krijeste, perja i kljuna uz podršku odgojiteljice   

• razvojne zadaće ove aktivnosti vezane su uz poticanje okulomotorne koordincije i fine motorike prstiju i šake   

• razvijanje međusobne suradnje i tolerancije (poštivanje pravila, rješavnje sukoba, uvažavanje vršnjaka).   

1. Centar matematičkih igara   

• PROSTORNI ODNOSI  (gore – dolje)   

• napraviti pile od geomterijskih oblika (krug)   

• razvojne zadaće usmjerene su poticanju dodirne percepcije (različite vrste materijala)   

• razvijanje vizualne percepcije (boje, oblici, veličine, odnosi: malo – veliko; gore-dolje,…)   

• razvijanje okulomotorne koordinacije i fine motorike šake i prstiju.   

1. Centar lutaka   

• MANIPULACIJA ŠTAPNIM LUTKAMA UZ MAKETU KOKOŠINJCA   

• razvojne zadaće usmjerene su poticnju govora i razgovora kod djece uporabom štapnih lutaka   

• stvaranje partnerskih odnosa i kooperativnosti.   

1. Centar glazbenih aktivnosti   

• PLES UZ PJESMU „KOKA I PILIĆI”   

• ponavljanje teksta pjesme i melodije uz plesne pokrete   

• razvojne zadaće usmjerene su poticanju slušne percepcije (zvuk, ritam), upoznavanje teksta i melodije pjesme te pokreta uz pjesmu.


U završnom dijelu aktivnosti djeca su razgovor iznijela svoje doživljaje o lutkama, pripremljenim sadržajima centara aktivnosti, a kroz malu izložbu radova govorili su o svojim uratcima.Završni dio aktivnosti imao je za cilj razvoj slušne percepcije i koncentracije, uvažavanje partnerskih odnosa među vršnjacima te organizaciju poticajnog i vedrog okruženja.
Pripremile: Danijela Rajković Špoljarić (odgojiteljica) i Dubravka Kess (odgojiteljica)