Petrijevci

Djeca i odgojiteljice područnog vrtića Maslačak Petrijevci i ove su godine  nizom aktivnosti obilježili Dan općine.Tijekom cijelog tjedna, od 12. do 16. travnja 2021. godine, djeca su imala mogućnost proširivati znanja o mjestu u kojem žive.Spoznali smo razlike između života na selu i u gradu. Osobitu pozornost izazvala je aktivnost izrade makete i karte Petrijevaca.Petak, […]

Tjedni plan aktivnostiKraćeg programa predškole u Brođancima i Bizovcu

Središnja tema aktivnosti: PROMETCilj aktivnosti:Stjecanjem osnovnih znanja o prometu te usvajanje osnovnih pravila ponašanja u prometu kao pješaka.Razvojne zadaće: upoznati osnovna prometna pravila i prometne znkove te njihovo značenje upoznati prijevozna sredstva na kopnu, moru i u zraku usvajati nove pojmove i njihovo značenje te tako bogatiti dječji rječnik poticati aktivno slušanje i sudjelovanje u […]