Tjedni plan aktivnostiKraćeg programa predškole u Brođancima i Bizovcu

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Središnja tema aktivnosti: PROMETCilj aktivnosti:Stjecanjem osnovnih znanja o prometu te usvajanje osnovnih pravila ponašanja u prometu kao pješaka.Razvojne zadaće:

 • upoznati osnovna prometna pravila i prometne znkove te njihovo značenje
 • upoznati prijevozna sredstva na kopnu, moru i u zraku
 • usvajati nove pojmove i njihovo značenje te tako bogatiti dječji rječnik
 • poticati aktivno slušanje i sudjelovanje u razgovoru, pravilan izgovor riječi i glasova
 • poticati na logičko zaključivanje i samostalno rješavanje problema
 • uočavati veze i odnose među predmetima i pojavama
 • poticati dječju likovnu kreativnost i originalnost, razvijati maštu
 • razvijati finu motoriku šake
 • poticti samostalnost u radu i međusobnu suradnju
 • zadovoljiti dječju potrebu za igrom i kretanjem.

Uvodna aktivnost:PROMETNA ZAGONETKA“ – govorno – spoznajna aktivnost

 • otkriti rješenja zagonetki, razgovarati o otkrivenim pojmovima
 • razvijati logičko mišljenje i zaključivanje, poticati na sudjelovanje u razgovoru, poticati pravilan izgovor glasova i riječi, i rečenica, koristiti smislene i logički povezane rečenice.

Središnja aktivnost:SEMAFOR“ – likovno – kretivna aktivnost

 • izraditi semafor od kartonskih kutijica
 • kartonske kutijice, crna tempera,kistovi, posudice z boju, voštane pastele, bijeli papirim ljepila, škarice, plastični čepovi, glinamol
 • poticati dječju kreativnost i originalnost, razvijati mštu, poticati samostalnost i ustrajnost u radu, poticati urednost, uživati u aktivnosti.

VRSTE PROMETA I PROMETNIH VOZILA“ – životno – radno-praktična aktivnost– izrada plakata o vrstama prometa, rad u manjim grupama- hamer papir, flomsteri, fotografije prometnih vozila, škarice, ljepilo- poticati urednost u radu, poticati suradnju, međusobno uvažavanje i pomaganje, razvijati  finu motoriku ruke.Završna aktivnost:LETI – LETI“ – igra za stolovima

 • zabavna igra u kojoj djeca  trebaju prepoznati leti li ili ne leti ono što odgojiteljica izgovori te ovisno o tome podignuti ruke u zrak ili ih ostaviti na stolu
 • zadovoljiti dječju potrebu za igrom, poštovati pravila igre, brzo reagirati u pravom trenutku, zabaviti se.

Pripremila: Patricija Horvat, mag.prim.educ. Voditeljica programa