NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DEFEKTOLOG- BELIŠĆE

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆE KLASA: 112-05/22-01/23 URBROJ: 2185-16-04-22-1 Belišće, 24. siječnja 2022. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu, održanoj dana 21. […]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VOZAČ- BELIŠĆE

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆE KLASA: 112-05/22-01/21 URBROJ: 2185-16-04-22-1 Belišće, 24. siječnja 2022. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu, održanoj dana […]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA-BIZOVAC

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 231551 BELIŠĆE KLASA: 112-05/22-01/22 URBROJ: 2185-16-04-22-1 Belišće, 24. siječnja 2022. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu, održanoj dana 21. siječnja […]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ-PETRIJEVCI

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆE KLASA: 112-05/22-01/20 URBROJ: 2185-16-04-22-1 Belišće, 24. siječnja 2022. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu, održanoj dana 21. […]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ-BIZOVAC

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 231551 BELIŠĆE KLASA: 112-05/22-01/19 URBROJ: 2185-16-04-22-1 Belišće, 24. siječnja 2022. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu, održanoj dana 21. siječnja […]

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ-BELIŠĆE

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAKBELIŠĆE VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 231551 BELIŠĆE KLASA: 112-05/22-01/18 URBROJ: 2185-16-04-22-1 Belišće, 24. siječnja 2022. godine Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 9. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu, održanoj dana 21. siječnja […]

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće na 9. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu održanoj dana 21. siječnja 2022. godine, na temelju članka. 26. stavak 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br:10/97,107/07,94/13, 98/19), donosi ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA Članak 1. Poništava se Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto vozača/ice, […]