JAVNI POZIV za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće radi popunjavanja mjesta za pedagošku 2021./2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKADJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEKLASA: 601-05/22-01/09URBROJ: 2185-16-04-22-06Belišće, 25. travnja 2022. godine Temeljem članka 1.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 24. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, KLASA: 601-05/20-01/15, URBROJ: 2185/16-04-20-9, od 6. listopada 2020. godine, Upravno […]