ODLUKA O UPISU DJECE radi popunjavanja mjesta u područnom vrtiću u Petrijevcima za pedagošku 2021./2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKADJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆE KLASA: 601-05/22-01/10 URBROJ: 2185-16-04-22-03 Belišće, 9. svibnja 2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće te članka 5. i članka 17. stavka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u […]

ODLUKA O UPISU DJECE radi popunjavanja mjesta u područnom vrtiću u Bizovcu za pedagošku 2021./2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆEVIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 231551 BELIŠĆE KLASA: 601-05/22-01/10 URBROJ: 2185-16-04-22-02 Belišće, 9. svibnja 2022. godine Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće te članka 5. i članka 17. stavka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u […]