ODLUKA O UPISU DJECE radi popunjavanja mjesta u područnom vrtiću u Petrijevcima za pedagošku 2021./2022. godinu

Podijeli s prijateljima

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2 31551 BELIŠĆE

KLASA: 601-05/22-01/10

URBROJ: 2185-16-04-22-03

Belišće, 9. svibnja 2022. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće te članka 5. i članka 17. stavka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, na 16. sjednici za pedagošku 2021./2022. godinu, održanoj dana 9. svibnja 2022. godine, donosi

ODLUKU O UPISU DJECE

radi popunjavanja mjesta u područnom vrtiću u Petrijevcima

za pedagošku 2021./2022. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom, na temelju raspisanog Javnog poziva za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće radi popunjavanja mjesta za pedagošku 2021./2022. godinu, KLASA: 601-05/22-01/09, URBROJ: 2185-16-04-22-06, od 25. travnja 2022. godine (dalje u tekstu: Javni poziv), radi popunjavanja 1 slobodnog mjesta za pedagošku 2021./2022. godinu te na temelju predloženih lista za upis djece od strane Komisije za upis djece, utvrđuje se lista za upis u područni vrtić u Petrijevcima radi popunjavanja mjesta za pedagošku 2021./2022. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se lista za upis djece za područni vrtić u Petrijevcima, za mješovitu vrtićku skupinu – cjelodnevni program, djeca od 3 godine do polaska u školu, za 1 slobodno mjesto.

Broj zaprimljenih zahtjeva: 3:

1. šifra: 1 – broj bodova: 23

2. šifra: 5 – broj bodova: 18

3. šifra: 3 – broj bodova: 13

Upisuje se dijete pod rednim brojem:

1. šifra: 1 – broj bodova: 23

Članak 3.

Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova za redoslijed na listi reda prvenstva uzimaju se u obzir dodatni kriteriji:

1. Prednost ostvaruje dijete koje je u prethodnoj godini polazilo dječji vrtić, neovisno koji (stariji polaznik vrtića);

2. Starost djeteta prema nadnevku rođenja, od starijeg djeteta prema mlađem.

Članak 4.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste izjaviti žalbu Upravnom vijeću.

Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića.

Imena i prezimena djece u objavljenoj Odluci bit će objavljena pod šiframa koje su roditelji osobno, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Drugi osobni podaci djece u objavljenoj Odluci bit će izostavljeni radi zaštite djece, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Predsjednica Upravnog vijeća

Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.,v.r.

Ova Odluka objavljena je na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića dana 9. svibnja 2022. godine.

Ravnatelj

Zdenko Glasovac, prof.,v.r.