Boje proljeća

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Odgojiteljice i polaznici mlađe jasličke skupine matičnog vrtića u Belišću, djeca od jedne do dvije godine života, ovaj tjedan  obradili su temu pod nazivom “Boje proljeća”.
Ciljevi aktivnosti bili su:  

 • stjecanje spoznaja o proljetnicama i bojama proljeća putem osjetila vida, njuha i opipa   

• kroz igru živim proljetnicama potaknuti djecu na istraživanje svoje okoline i igru prirodnim materijalima.
Razvojne zadaće središnje aktivnosti bile su:  

 • Tjelesni i psihomotorni razvoj 

  • razvijanje okulomotorne koordincije i fine motorike šake i prstiju  

 • razvijanje koordinacije i ravnoteže pri pokretima i kretanju u prostoru i postavljenim preprekama  

 • razvijanje preciznosti pri manipuliranju predmetima (umetanje, klasifikacija).  

 • Socio – emocionalni razvoj i razvoj osobnosti   

• razvijati pojam o sebi i pozitivnu sliku o sebi   

• razvijanje emocionalne ravnoteže (poštivanje pravila, odlaganje zadovoljenja želja, usmjeravanje pažnje, prihvaćanje neuspjeha)   

• razvijnje samostalnosti i samovrednovanja otkrivanjem vlastitih mogućnosti (mogu, želim, znam, uspješnost, upornost).  

 • Spoznajni razvoj  

 • razvijanje taktilne percepcije primjenom različitih vrsta materijala   

• razvijanje vizualne percepcije (boje, oblici, predmeti, sličnosti, razlike, prostorni odnosi, količinski odnosi)  

 • snalaženje u prostoru (orijentacija i kretanje)   

• stvarati iskustva istraživanjem veza i odnosa među predmetima (odnosi, svojstva, strukture, materijali)   • razvijanje operativnog mišljenja (stvaranje pojmova, uspoređivanje)   

• Govor, komunikacija, izražavanje, stvaralaštvo  

 • razvijanje vještine slušanja i međusobnog rzgovora   

• bogaćenje rječnika djece uporabom novih pojmova 

  • razvijati sposobnost percepcije glazbenih elemenata (zvuk, ton)  

 • uporabom različitih materijala i aktivnosti  poticati maštu i kreativno izražavanje djece  

 • razvoj socijalnih kompetencija kroz međuodnos s ostalom djecom i odgojiteljima.


U uvodnom dijelu aktivnosti djeca sjede na tepihu oko odgojiteljice i istražuju veliku šarenu kutiju na podu.Gledaju, dodiruju, slušaju (čuje li se što je unutar kutije), a zatim slijedi otvaranje kutije u kojoj se nalaze proljetnice (ljubičice, jaglaci, visibabe).

U središnjem dijelu teme pripremljeni su slijedeći centri aktivnosti:  

 1. Centar likovnih aktivnosti   

• BOJANJE PROLJETNICA  (grupni rad)  

 • ponuđeni materijalni poticaji: tempere, komadići spužve pričvršćeni na kvačice za rublje   

• razvojne zadaće ovog centra aktivnosti vezane su uz poticanje tolerancije, razvoj fine motorike šake i prstiju, poticanje dodirne percepcije.


   1. Centar tjelesnih aktivnosti   

• POLIGON PREPREKA  

 • vježbe razgibavanja – rastemo kao cvijet   

• prelazak poligona samostalno i/ili uz pomoć odgojiteljice, a svladavanje poligona traži različite oblike kretanje kao što su: hodanje, puzanje, kotrljanje, održavnje ravnoteže, provlačenje i vrtnju oko svoje osi.   

1. Centar mtematičkih igara   

• središnja tema ovog centra aktivnosti su prostorni odnosi (GORE – DOLJE; ISPRED – IZA) u odnosu na cvijet  

 • didaktička igra : stavi geometrijsko tijelo odgovrajuće boje u odgovarajući otvor na kutiji (klasifikacija prem dva kriterija:  boja i oblik).

   1. Centar  glazbenih aktivnosti   

• ZVUČNI PAROVI ŠUŠKALICA (zvuk, visin tona)  

 • svaki zvučni par ima fotografiju određene proljetnice pa djeca i tako mogu pronaći parove i prema različitim vrstama materijala na kutijama (tkanine, karton, spužva)    

 • razvojne zadaće u ovom centru aktivnosti usmjerene su razvijanju regulacije emocija (poštivanje pravila, usmjeravanje pažnje, prihvaćanje neuspjeha)   

• razvijanje sposobnosti percepcije glazbenih elemenata (zvuk, ton)   

• razvijanje dodirne percepcije (razne vrste materijala).


U završnom dijelu aktivnosti organizirano je pronalaženje male kutije u sobi dnevnog boravk u koju su stavljene mramice s mirisom ljubičice koje su djeca uspoređivla s mirisom cvijeta ljubičice.
Pripremile: Ana Mogoroš (odgojiteljica) Valentina Mandić (odgojiteljica)