Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja/ice

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE

VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2

31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/21-01/21

URBROJ: 2185/16-04-21-01

Belišće, 19. kolovoza 2021. godine

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i čl. 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće na 23. sjednici za pedagošku 2020./2021. godinu, održanoj dana 19. kolovoza 2021. godine, donijelo je Odluku temeljem koje raspisuje:

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad – puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca