Obavijest o rezultatima natječaja

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE

KLASA: 112-01/21-01/13
URBROJ: 2185/16-04-21-16
Belišće, 23. kolovoza 2021. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice – 3 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme – puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca, objavljenom dana 9. kolovoza 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećim kandidatkinjama:

  • Viktorija Bašić, odgojiteljica predškolske djece
  • Marija Dubrović, sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Jelena Boras, stručna prvostupnica predškolskog odgoja

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof.,v.r.