Obavijest o rezultatima natječaja

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
KLASA: 112-01/21-01/21
URBROJ: 2185/16-04-21-04
Belišće, 6. rujna 2021. godine

PREDMET: Obavijest o rezultatima natječaja

Temeljem Natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnu zaposlenicu do njezina povratka na rad – puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, s mjestom rada u Belišću, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca, objavljenom dana 19. kolovoza 2021. godine na internet stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te internet stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na sjednici održanoj 31. kolovoza 2021. godine, na prijedlog ravnatelja, donijelo je odluku o zasnivanju radnog odnosa za predmetno radno mjesto sa sljedećom kandidatkinjom:

  • Marija Đurkić, mag.praesc.educ.

Zahvaljujemo Vam što ste pokazali interes za radom u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće i želimo Vam puno sreće u daljnjem pronalasku zaposlenja.

S poštovanjem,

Ravnatelj
Zdenko Glasovac, prof.,v.r.