Obavijest za roditelje polaznika kraćeg programa predškole za pedagošku 2019.-2020.godinu

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Kraći program predškole za pedagošku 2019.-2020. godinu planiramo organizirati na pet lokacija i to:

 • Belišće, matični vrtić;
 • Gat , područni vrtić;
 • Brođanci, područna osnovna škola;
 • Bizovac, područni vrtić i
 • Petrijevci, područni vrtić.

Radi se o obaveznom programu koji je sastavnica obrazovnog sustava RH, a temelji se na Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014.), Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63 i 90, 2008.) i Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13).


Ciljane grupe korisnika ovog programa su:

 • djeca, školski obveznici rođena u razdoblju od 1. travnja 2013. godine do 31. ožujka 2014. godine;
 • djeca čiji roditelji traže prijevremeni upis u osnovnu školu;
 • djeca s odgodom polaska u osnovnu školu;
 • djeca s teškoćama u razvoju;
 • djeca romske nacionalne manjine koja imaju mogućnost uključiti se u ovaj program i dvije godine prije obaveznog polaska u osnovnu školu.

Osnovne zadaće kraćeg programa predškole su:

 • poticati cjelovit razvoj, odgoj i učenje djeteta te osigurati primjerene kompetencije djeteta usklađene s njegovim individualnim potrebama;
 • birati i primjenjivati različite sadržaje i vrste igara kao oblika aktivnosti;
 • primjenjivati različita sredstva i metode u radu koji će pozitivno utjecati na dječji rast i razvoj;
 • osiguravati različite vrste aktivnosti za pobuđivanje radoznalosti te poticati istraživanje, otkrivanje i rješavanje problema;
 • razvijati djetetove socijalne kompetencije;
 • razvijati komunikacijske vještine;
 • radne navike;
 • slobodno izražavanje djeteta i
 • podizati razinu djetetove opće informiranosti.

Kraći program predškole na razini naše ustanove počet će se radom 3. veljače 2020. godine, a završit će 29. svibnja 2020. godine.Radi se o ukupno 249 sati koje ćemo realizirati kroz 3 sata svakodnevnog neposrednog rada s djecom po lokacijama njegove izvedbe.O radnom vremenu ovog programa po pojednim objektima ustanove dogovorit ćemo se na uvodnom roditeljskom sastanku.
Roditelji djece koja su školski obveznici, a djeca nisu uključena u redovne odgojno – obrazovne programe naše ustanove mogu prijaviti djecu u matičnom vrtiću u Belišću, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, osobno, a od dokumentacije za prijavu potrebno je priložiti:

 • presliku rodnog lista ili izvadak iz matice rođenih za dijete (bez obzira na datum izdavanja isprave);
 • presliku važećih osobnih iskaznica roditelja;
 • liječničku potvrdu da je dijete sposobno pohađati dječji vrtić.

Rok za prijavu djece za kraći program predškole traje od 2. prosinca 2019. godine, a završit će 15. siječnja 2020. godine.Ukoliko netko ne izvrši prijavu do navedenog nadnevka, može to učiniti i do kraja siječnja 2020. godine.Program je za roditelje besplatana, a troškove njegove organizacije pokrivaju jedinice lokalne samouprave i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.  Glede što bolje informiranosti roditelja o organizaciji rada kraćeg programa predškole i naše suradnje tijekom njegove izvedbe, organizirat ćemo uvodne roditeljske sastanke prema slijedećem rasporedu:

Roditelji po navedenim mjestima bit će pravovremeno obaviješteni i pozvani na uvodni roditeljski sastanak.Za sva dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati na slijedeće brojeve telefona i  e-adresu:

 • Telefon: 031 / 663-755; 031 / 328-931
 • E-pošta: vrtic.belisce@gmail.com

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju i suradnji.
Pripremio: Zdenko Glasovac, prof.