Objave javnih nadmetanja :

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE
VIJ.DR.FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE

KLASA: 601-01/16-01/01
URBROJ: 2185/16-04-16-42
Belišće, 21. srpnja 2016. godine


Upravno vijeće na svojoj 12. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O OBUSTAVI POSTUPKA PRIJEMA ODGOJITELJA/ICE U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE NA ODREĐENO VRIJEME


Članak 1.

Obustavlja se postupak prijema u radni odnos odgojitelja/ice predškolske djece (2 izvršitelja)- na određeno- nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno, zamjena za bolovanje, u  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, izabranih  temeljem provedenih natječaja od 20. lipnja 2016. godine, koji su objavljeni na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića.


Članak 2.

Do obustave postupka prijema u radni odnos dolazi zbog prestanka bolovanja osobe za čiju je zamjenu bio raspisan natječaj.


Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.


                                                                                             

Predsjednica Upravnog vijeća:                                                                                 
Karolina Štefan Bugarinović, dipl.oec.,v.r.