Smjernice rada u produženom boravku Dječjeg vrtića Maslačak

Djeca u ustanovi mogu biti najviše 10 sati Ukoliko imate potrebu smještaja djece u vremenu predviđenom za produženi boravak u ustanovu trebate doći: Između 10,00 i 11,00 sati Djeca u tom razdoblju od obroka imaju:Užina RučakUžina 2 Od 9,00 do 10,00 sati imamo središnje programske aktivnosti pa Vas molimo ako je moguće da ne dovodite […]

Održana 7. sjednica odgojiteljskog vijeća

U četvrtak, 28.3.2019. godine održana je 7. sjednica odgojiteljskog vijeća naše ustanove.Središnje teme stručnog skupa bile su: Odgojno – obrazovna integracija djece oštećenog sluha u redovni program vrtića i Likovne tehnike u radu s djecom. Prvu temu pripremila je i predstavila kolegica Marija Kovačević, odgojiteljica u područnom vrtiću Maslačak u Gatu, a drugu kolegice Ivana […]