Održana 7. sjednica odgojiteljskog vijeća

Podijeli s prijateljima

U četvrtak, 28.3.2019. godine održana je 7. sjednica odgojiteljskog vijeća naše ustanove.Središnje teme stručnog skupa bile su:

 • Odgojno – obrazovna integracija djece oštećenog sluha u redovni program vrtića i
 • Likovne tehnike u radu s djecom.

Prvu temu pripremila je i predstavila kolegica Marija Kovačević, odgojiteljica u područnom vrtiću Maslačak u Gatu, a drugu kolegice Ivana Belcar, Gordana Jelkić, odgojiteljice i Lidija Lovrenčić Hosi, prof. likovne kulture u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Belišće.

Osnovne poruke iz prve prezentacije su:

Defincija i karakteristike gluhoće:

 • ubraja se u najčešća prirodno prirođena oštećenja
 • u prosjeku se javlja kod 1 do 3 djece na 1000 novorođenčadi
 • oštećenje je kod 70-80% djece prisutno već pri otpustu iz rodilišta, dok u 20-30% slučajeva nastaje kasnije
 • provjera sluha u rodilištu.

Uzroci koji dovode do oštećenja sluha:

 • prenatalni – prije rođenja
 • perinatalni – za vrijeme samog poroda te dva tjedna nakon rođenja
 • postbatalni – poslije rođenja u svim životnim dobima
 • posebna skupina su nadljedne bolesti = hereditarna oštećenja.

Vrijeme nastanka opštećenja sluha:

 • prelingvalno
 • perilingvalno
 • postlingvalno.

U oštećenje sluha ubrajaju se gluhoća i nagluhost.

Gluhoća

 • stanje u kojem gubitak sluha iznosi višđe od 90 db
 • gluho dijete ne može ni upotrebom slušnih aparata cjelovito percipirati glasovni govor
 • od ukupnog broja osoba sa oštećenjima sluha gluhih je 3-7%.

Nagluhost

 • blaži oblici gubitka sluha (20 – 90 db)
 • blaga nagluhost (20 – 40 db)
 • um,jerena nagluhost (61 – 90 db)
 • teška nagluhost (61 – 90 db).

U usvajanju jezika osobama oštećenog sluha dostupna su dva jezična oblika:govorni i
znakovni jezik.

Integracija djece oštećenog sluha:

 • ostvaruje se u okvirima oralnog pristupa bez korištenja znakovnim jezikom ili drugim manualnim sustavima komunikacije
 • današnji programi integracije pretpostavljaju da se okolina prilagodi takvom djetetu
 • djeca oštećenog sluha oslanjaju se na ostala osjetila (vid  u korelaciji s dodirom, pokretom, ritmom)

Tri su razine odgojno – obrazovne integracije:

 • fizička – ostvaruje se uklanjanjem fizičke udaljenosti između djece s poteškoćama i bez poteškoća
 • funkcionalne – podrazumijeva zajedničko ostvarivanje nekih aktivnosti
 • socijalno – ostvaruje se međusobim kontaktima i u komunikaciji.

Odgojitelji mogu pridonijeti integraciji djece s teškoćama ako:

 • unaprijed upoznaju prirodu djetetove razvojne smetnje
 • pripreme polaznike odgojne ustanove na dolazak takvog djeteta
 • predvide moguće reakcije djeteta
 • utvrde djetetovo uvjerenje u vlastite sposobnosti učenja i njegove moguće rekacije na zadatke i okolinu.

Igra kao poticaj

Igra je metoda rada za djecu oštećenog sluha (koja imaju ugrađenu pužnicu).

Igrajući se veseli i neopterećeno, dijete treba:

 • osvijestiti i stjecati slušna iskustva (praćenje okolnih zvukova, prepoznavanje i razlikovanje buke, oponašanje zvukova, slušanje glazbe, pjevanje)
 • razvijati govorni izraz
 • stjecati znanja i vještine
 • pobuđivati mašu i kreativnost
 • razvijati raznolike interese
 • spoznati kako govor zbližava ljdue, gradi prijateljstvo i ljubav.

Temu pod nazivom „Likovne tehnike u radu s djecom“ predstavile su kolegice Ivana Belcar, Gordana Jelkić i Lidija Lovrenčić Hosi.

Prezentacija je počela pitanjem zašto se djeca likovno izražavaju?

Nekoliko je razloga tome, a osnovni su:

 • urođena sklonost za igru
 • unutarnja potreba za izražavanjem
 • dijete se likovno izražava kako bi pokazalo ono što ga  zanima i uzbuđuje
 • svako dijete zna crtati prema svojim mogućnostima.

Faze likovnog izražavanj kod djece su:

 • sva djeca prolaze kroz jednake faze u likovnom izričaju
 • redoslijed je podjednak za svu djecu, ali brzina nije
 • razvojne faze se međusobno dopunjuju  i poklapaju sa cjelokupnim razvojem djeteta.

Faze likovnog izričaja su:

 • faza izražavanja primarnim simbolima (faza šaranja)
 • faza sheme
 • faza intelektualnog realizma
 • vizualni realizam
 • likovni pojmovni sustav.

Kreativnost

Likovne kreativnosti potiču:

 • fokusiranje, usmjeravanje pažnje
 • opuštanje cijelog organizma
 • upotrebu različitih materijala, rješavanje problema, eksperimentiranje, traženje novih spoznaja pridonosi divergentnom mišljenju i kreativnosti
 • kreativnost je sposobnost povezivanja dosada nepovezanih informacija i na taj način iznalaženja novih rješenja.

Razvoj likovne kreativnosti

 • samostalno stvaranje ideje
 • putem slobodne komunikacije s djecom provjeravati njihove ideje, misli i likovne proizvode
 • ne podcjenjivati djetetove ideje i ne označavati ih kao krive i neprikladne
 • ohrabrivati dijete da samo pronalazi što veći broj raznovrsnih rješenja
 • zainteresiranoj djeci omogućiti rad s raznolikim materijalima i tehnikama
 • crtanje djeci
 • ispravljanje dječjih oblika
 • slikovnice za bojanje
 • izlaganje dječjih radova
 • širenje shematskih oblika među djecom
 • vrednovanje i procjenjivanje likovnih radova djece
 • komentiranje i pregovaranje
 • prenaglašavanje vrijednosti
 • urednost i preciznost
 • aktiviranje sjećanja
 • maštanje i ilustracija
 • zamišljanje
 • ige s likovnim materijalima
 • potvrđivanje.

Kolegica Lidija Lovrenčić Hosi svoju prezentaciju usmjerila je određivanju terminologije u likovnoj kulturi i likovnih tehnika koje možemo koristiti u radu s djecom rane i predškolske dobi.

Sjednica je počela u 17,00 , a završila u 19,00 sati.

Pripremili:

Marija Kovačević, odgojiteljica

Ivana Belcar, odgojiteljica

Gordana Jelkić, odgojiteljica

Lidija Lovrenčić Hosi, prof.

Zdenko Glasovac, prof.