Iz aktivnosti kraćeg programa predškole u Belišću

Podijeli s prijateljima

Polaznici kraćeg programa predškole u Belišću prošli su tjedan, od 20. do 24. ožujka 2023. godine, za središnju temu aktivnosti imali – LJUDSKO TIJELO.

Cilj aktivnosti bio je upoznati građu ljudskog tijela kroz prepoznavanje, imenovanje i smještaj pojedinih organa i dijelova tijela koji čine naš organizam.

Razvojne zadaće prvenstveno su bile usmjerene govoru i komunikaciji, socio-emocionalnom i spoznajnom razvoju kao i prilikama za dječje stvaralaštvo.

Uvodi dio aktivnosti bio je vezan uz upoznavanje s građom ljudskog tijela te osnovnim funkcijama koje pojedini organi imaju za naš život i zdravlje.

U središnjem dijelu aktivnosti smještali smo pojedine organe na iscrtanu konturu čovjeka i razgovarali o ulogama pojedinih organa.

U završnom dijelu aktivnosti do izražaja je došla dječja kreativnost korištenjem boja i bojanjem zadataka u radnim listovima i crteža ljudskog tijela.

Aktivnost je pripremila i vodila kolegica Doris Vranić, voditejlica kraćeg programa predškole.

Pripremio: Zdenko Glasovac, prof.