OBJAVE JAVNIH NADMETANJA:

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Na temelju članaka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (NN 76193,29197,47199,35/08), članka 37. stavak2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10197,1071A7 i94/13) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na 11. sjednici održanoj dana 24. travnja 2018. godine donosi Odluku o raspisivanju

NATJEČAJA
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE– 1 izvršitelj/ica na određeno – puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno na vrijeme od četiri godine


KLASA: 053-01/18-01/04
URBROJ: 2185/16-02-18-01                                                  Predsjednica Upravnog vijeća:
Belišće, 27. travnja 2018. godine.                                       Karolina Štefan Bugarinović, v.r.