Održana 10. sjednica odgojiteljskog vijeća

Podijeli s prijateljima

U srijedu, 23. svibnja 2018. godine održana je 10. sjednica odgojiteljskog vijeća naše ustanove u prostoru područnog vrtića Maslačak Petrijevci.

Središnje teme stručnog skupa bile su:

• Poticanje jezično – govornog razvoja djece u dječjim vrtićima i

• Brain Gym – gimnastika za mozak.

Poticanje govorno – jezičnog razvoja djece u dječjim vrtićima predstavila je kolegica Anja Kantor, logopedinja, stručna suradnica u SOS Dječjem selu Ladimirevci.

U svom izlaganju istaknula je slijedeće:

– Artikulacijski razvoj je postepeno usvajanje sposobnosti djeteta da izgovori pojedine govorne glasove.

– Razvojni put glasova odvija se kroz nekoliko etapa, a one su:

• Racionalizacija

• Omisija

• Supstitucija

• Distorzija

• Uspostavljanje normalnog izgovora.

– Izgovorne norme

• Razvoj govora teče kroz periodizaciju

• Podjela glasova prema načinu tvorbe (vokali, poluvokali, sonanti, frikativi, afrikati, plozivi) .

– Poremećaji artikulacije

– Oblici poremećaja artikulacije:

• Omisija

• Supstitucija

• Distorzija

– Vrste poremećaja artikulacije

• Sigmatizam

• Rotacizam

• Lambdacizam

• Kapacizam

• Gamacizam

• Tetacizam

• Deltacizam

• Tetizam

• Etacizam.

– Poremećaji komunikacije u razvojnom razdoblju

• Usporen razvoj govora i jezika

– Fonologija i fonološki procesi

– Što je fonologija?

– Kada fonološki procesi prelaze u fonološku devijaciju (odstupanja)?

– Savjeti za komunikaciju

• Igre za razvoj govora i jezika

• Prijedlog aktivnosti poticajnih za jezično – govorni razvoj (vježbe govornih organa)

• Igranje sa zvukovima

• Bogaćenje rječnika djece

• Prepoznavanje rime

• Glasovna osvještenost „Glas do glasa – riječ“

• Igre glasom

• Fonemska diskriminacija

• Antonimi – „Reci suprotno“

• Jezično razumijevanje.

Temu pod nazivom „Brain Gym – gimnastika za mozak“  predstavila je kolegica Anamaria Vojnović, defektologinja, stručna suradnica Osnovne škole Josipa Matoša Vukovar.

U uvodu teme voditeljica je istaknula slijedeće:

– Brain Gym je učenje pomoću pokreta i vježbi za mozak

– Misao vodilja: Kretanje otvara vrata prema učenju

– Začetnici ove metode, osamdesetih godina prošlog stoljeća,  su Paul Dennison i Gail Dennison koji su se bavili problemima učenja kod djece

– Brain Gym se temelji na istraživanjima funkcioniranja mozga i utjecaja pokreta na rad mozga u svrhu procesa uspješnijeg učenja

– Brain Gym je temeljni senzomotorički program edukacijske kineziologije

– sustav 26 aktivnosti kroz tri dimenzije tijela

– Vježbama se potiče integrirano djelovanje mozga i tijela, što utječe na poboljšanje:

• opće motoričke koordinacije

• pažnje, koncentracije i pamćenja

• logičkog mišljenja i razumijevanja

• organizacijskih vještina

• emocionalne ravnoteže

• čitanja, pisanja, jezičnih i matematičkih sposobnosti i sportskih vještina

• smanjenje stresa, napetosti i hiperaktivnosti

– Zašto vježbati mozak?

• razumijevanje djetetova mozga i načina na koji funkcionira i razvija se od ključnog je značaja za razumijevanje procesa učenja

• kod mnoge djece tijekom prvih godina života propuštene su neke razvojne faze mozga koje su temelj za daljnju organizaciju dječjeg mozga (npr. zbog korištenja hodalice mnoga djeca preskaču fazu puzanja)

• vježbe u sklopu Brain Gyma pomažu u stvaranju novih veza između lijeve i desne moždane polutke što povoljno utječe na rješavanje spomenutih i mnogih drugih poteškoća.

– Dominantnost moždanih polutki i učenje

– Brain Gym potiče integrirano djelovanje obje moždane hemisfere i tijela

– vodi do uspješnijeg učenja

– Tri koncepcije učenja koje se temelje na pokretu:

• Učenje je prirodna aktivnost koja donosi radost i traje cijeli život (djeca prirodno uče kroz igru i pokret i na taj način razvijaju grubu i finu motoriku)

• Teškoće ili tzv. „blokade u učenju“ nisu ništa drugo nego nemogućnost nošenja sa stresom i neizvjesnošću novih zadataka

• Svi smo mi na neki način „blokirani“ jer nismo naučili kako se kretati.

– Brain Gym aktivnosti mijenjaju naše obrasce ponašanja i učenja otvarajući put ka punom potencijalu za učenje.

– 16 Brain Gym aktivnosti

– Brain Gym aktivnosti organizirane su u 4 kategorije:

• Pokreti preko središnje linije tijela

• Postupci izduživanja

• Energetske vježbe

• Produbljivanje stavova.

– Brain Gym aktivnosti obuhvaćaju tri vrste pokreta, a to su pokreti koji dijele tijelo na lijevu i desnu stranu (LATERALIZACIJA), pokreti koji dijele tijelo na prednju i stražnju stranu (FOKUSIRANJE) i pokreti koji dijele tijelo na gornji i donji dio (CENTRIRANJE).

– Pokreti preko središnje linije tijela:

• križno gibanje,

• ležeće osmice

• dvostruko šaranje

• abeceda u osmici

• slon

• okretanje vrata

• ljuljačka

• trbušno disanje

• križno gibanje u ležećem položaju

• energizator

• misli na x.

– Pokreti  izduživanja (dimenzija FOKUSIRANJA)

• sova

• aktivacija ruke

• pregib stopala

• lisna pumpa

• gravitacijska jedrilica

• prizemljivač.

– Energetske vježbe

• voda

• moždane tipke

• zemaljske tipke

• ravnotežne tipke

• prostorne tipke

• energetsko zijevanje

• misleća kapa

• kvačenje

• pozitivne točke.

– PACE – unutarnji ritam i tempo

• vježbe se izvode u obrnutom smjeru – svak aktivnost priprema je za izvođenje slijedeće

• E- ENERGETSKI (voda), C-clear (moždane tipke), A- aktivno (križno gibanje), P-pozitivno (kvačenja)

• navedene vježbe zajedno  čine proces PACE kojim možemo pronaći svoj mir, organizirati svoje misli prirodnim tempom i uravnotežiti svoj razvoj. Djeca od 1 do 3 godine su pasivnija u izvođenju vježbi pa im je potrebna fizička pomoć.- Primjeri igrica za djecu u kojima se koriste Brain Gym aktivnosti

• Brain Gym vlak

• Zrcalno šaranje

• Stanica dvostrukog šaranja i ležećih osmica

• Igra kvačica / spajalica

• Ivan kaže….

• Brain Gym igra školice…

• Tko je vođa?  Neke od navednih vježbi proveli smo zajedno, a ovu metodu primjenjujemo u radu s polaznicima vrtićkih skupina.

Gošćama – voditeljicama aktivnosti  zahvaljujem  na uloženom radu u pripremi i predstavljanju tema, a kolegicama odgojiteljicama na aktivnom sudjelovanju.

Bila je ovo zadnja sjednica odgojiteljskog vijeća za pedagošku 2017. – 2018. godinu koja je počela u 17,00, a završila u 18,45 sati.

Pripremili:                                                         

Anja Kantor, logopedinja                                                        

Anamaria Vojnović, defektologinja                                                        

Zdenko Glasovac, prof.