Objave javnih nadmetanja :

Podijeli s prijateljima

Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J


ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE– 1 odgojitelj/ica na određeno – nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno, zamjena za bolovanje

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
– položen stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika)
– domovnicu (preslika domovnice)
– potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 20. lipnja 2016. godine na:
– adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati”.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 112-03/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-26                                                     Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 20. lipnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović, v.r.
Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J


ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE– 1 odgojitelj/ica na određeno – nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno, zamjena za bolovanje

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
– položen stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika)
– domovnicu (preslika domovnice)
– potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 20. lipnja 2016. godine na:
– adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati”.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 112-03/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-27                                                     Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 20. lipnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović, v.r.Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J


ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE– 1 odgojitelj/ica na određeno – puno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
– položen stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika)
– domovnicu (preslika domovnice)
– potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 20. lipnja 2016. godine na:
– adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati”.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 601-05/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-28                                                      Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 20. lipnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović, v.r.
Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J


ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE– 1 odgojitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca zbog povećanog opsega posla- nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
– položen stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika)
– domovnicu (preslika domovnice)
– potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 20. lipnja 2016. godine na:
– adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati”.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 601-05/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-29                                                     Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 20. lipnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović, v.r.
Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J


ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE– 1 odgojitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 4 mjeseca zbog povećanog opsega posla – nepuno radno vrijeme- 20 sati tjedno

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
– položen stručni ispit
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova
– da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba priložiti:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslika)
– domovnicu (preslika domovnice)
– potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno od 20. lipnja 2016. godine na:
– adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 2, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati”.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku.

KLASA: 601-05/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-30                                                      Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće, 20. lipnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović, v.r.8. siječnja 2016.


Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 I 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J  

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE-VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, PETRIJEVCI
–   1 odgojitelja/ice na određeno –   pola radnog vremena

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

–   VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni   diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
–   položen stručni ispit
–   najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
–   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:

– životopis
–   dokaz o stručnoj spremi (preslika)
–   domovnicu (preslika domovnice)
–   potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
–   uvjerenje o nekažnjavanju
–   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno 11.01.2016. godine na:
–   adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Radnička 4, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati”.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku  


KLASA: 601-05/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-03                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće,8.siječnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović  v.r.

8. siječnja 2016.


Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 I 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J  

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE-VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BIZOVAC
–   1 odgojitelja/ice na određeno –   puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

–   VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni   diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
–   položen stručni ispit
–   najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
–   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:

– životopis
–   dokaz o stručnoj spremi (preslika)
–   domovnicu (preslika domovnice)
–   potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
–   uvjerenje o nekažnjavanju
–   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno 11.01.2016. godine na:
–   adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Radnička 4, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati”.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku  

KLASA: 601-05/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-02                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće,8.siječnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović  v.r.


8. siječnja 2016.


Na temelju članaka 26.. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 I 94/13) i članaka 46. i 52. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće raspisuje

N A T J E Č A J  

ZA RADNO MJESTO
ODGOJITELJA/ICE-VODITELJA/ICE KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME
DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK, BELIŠĆE
–   1 odgojitelja/ice na određeno –   puno radno vrijeme
–   1 odgojitelj/ica na određeno –   pola radnog vremena

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:

–   VSS, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni   diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja
–   položen stručni ispit
–   najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
–   da nije pravomoćno osuđivan/a za kaznena i prekršajna djela, te da se protiv osobe ne vodi kazneni i prekršajni postupak za djela propisana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz pismenu prijavu na natječaj treba predložiti:

– životopis
–   dokaz o stručnoj spremi (preslika)
–   domovnicu (preslika domovnice)
–   potvrda o radnom iskustvu (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO-a)
–   uvjerenje o nekažnjavanju
–   dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja odnosno 11.01.2016. godine na:
–  adresu  Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Radnička 4, 31551 Belišće

Prijave moraju sadržavati naznake: ”Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice, ne otvarati”.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja ne smatra se prijavljenim kandidatom.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku  

KLASA: 601-05/16-02/01
URBROJ: 2185/16-02-16-01                                                       Predsjednik Upravnog vijeća:
Belišće,8.siječnja 2016. godine.                                              Karolina Štefan Bugarinović  v.r.

7. siječnja 2016.

Temeljem članka 26. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak Belišće objavljuje

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž)-2 izvršitelja

Potrebni stručni uvjeti: VŠS- prvostupnik-odgojitelj predškolske djece, ili VSS- magistar ranog i predškolskog odgoja,  te ispunjenje ostalih uvjeta propisanih čl.24. i čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl.2. Pravilnika o vrsti stručne sprema stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Uz pismenu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– presliku diplome
– presliku domovnice
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu
Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaj, na adresu:

Dječji vrtić Maslačak, Belišće
Radnička 4
31551 Belišće

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ovaj natječaj je objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće i web stranicama vrtića od 07.siječnja 2016. do 15. siječnja 2016. godine.

                                                                                                 Predsjednik Upravnog vijeća:
                                                                                                 Karolina Štefan Bugarinović v.r.

U Belišću, 7. siječnja  2016. godine
KLASA: 112-06/16-02/01
URBROJ:2185/16-02-16-01