Odluka o upisu djece radi popunjavanja mjesta u područnom vrtiću u Petrijevcima za pedagošku 2022./2023. godinu – mješovita vrtićka skupina

Podijeli s prijateljima

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE

VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2

31551 BELIŠĆE

KLASA: 601-05/22-01/18

URBROJ: 2185-16-04-22-07

Belišće, 28. rujna 2022. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće te članka 5. i članka 17. stavka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, na 2. sjednici za pedagošku 2022./2023. godinu, održanoj dana 28. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU O UPISU DJECE

radi popunjavanja mjesta u područnom vrtiću u Petrijevcima
za pedagošku 2022./2023. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom, na temelju raspisanog Javnog poziva za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće radi popunjavanja mjesta za pedagošku 2022./2023. godinu, KLASA: 601-05/22-01/17, URBROJ: 2185-16-04-22-03, od 2. rujna 2022. godine (dalje u tekstu: Javni poziv), radi popunjavanja 6 slobodnih mjesta za pedagošku 2022./2023. godinu te na temelju predloženih lista za upis djece od strane Komisije za upis djece, utvrđuje se lista za upis u područni vrtić u Petrijevcima radi popunjavanja mjesta za pedagošku 2022./2023. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se lista za upis djece za područni vrtić u Petrijevcima, za mješovitu vrtićku skupinu – cjelodnevni program, djeca od 3 godine do polaska u školu, za 6 slobodnih mjesta. Broj zaprimljenih zahtjeva: 3:

1. šifra: 7515926 – broj bodova: 19

2. šifra: 1568271 – broj bodova: 18

3. šifra: 8581715 – broj bodova: 4

Upisuju se djeca pod rednim brojevima:

1. šifra: 7515926 – broj bodova: 19

2. šifra: 1568271 – broj bodova: 18

3. šifra: 8581715 – broj bodova: 4

Članak 3.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste izjaviti žalbu Upravnom vijeću.

Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića.

Imena i prezimena djece u objavljenoj Odluci bit će objavljena pod šiframa, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Drugi osobni podaci djece u objavljenoj Odluci bit će izostavljeni radi zaštite djece, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Za točnost otpravka
Tajnica:
Sanda Vučković, dipl.iur.

Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
Predsjednica:

Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Ova Odluka objavljena je na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića dana 28. rujna 2022. godine.

Ravnateljica:

Ivana Belcar, odgojitelj predškolske djece