Odluka o upisu djece radi popunjavanja mjesta u matičnom vrtiću u Belišću za pedagošku 2022./2023. godinu – mješovita jaslička skupina

Podijeli s prijateljima

REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK, BELIŠĆE

VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2

31551 BELIŠĆE

KLASA: 601-05/22-01/18

URBROJ: 2185-16-04-22-05

Belišće, 28. rujna 2022. godine

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće na temelju članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće te članka 5. i članka 17. stavka 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, na 2. sjednici za pedagošku 2022./2023. godinu, održanoj dana 28. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU O UPISU DJECE

radi popunjavanja mjesta u matičnom vrtiću u Belišću
za pedagošku 2022./2023. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom, na temelju raspisanog Javnog poziva za upis djece u redovne programe Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće radi popunjavanja mjesta za pedagošku 2022./2023. godinu, KLASA: 601-05/22-01/17, URBROJ: 2185-16-04-22-03, od 2. rujna 2022. godine (dalje u tekstu: Javni poziv), radi popunjavanja 2 slobodna mjesta za pedagošku 2022./2023. godinu te na temelju predloženih lista za upis djece od strane Komisije za upis djece, utvrđuje se lista za upis u matični vrtić u Belišću radi popunjavanja mjesta za pedagošku 2022./2023. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se lista za upis djece za matični vrtić u Belišću, za mješovitu jasličku skupinu – cjelodnevni program, djeca od 1 do 3 godine, za 2 slobodna mjesta. Broj zaprimljenih zahtjeva: 24:

1. šifra: 9927761 – broj bodova: 19

2. šifra: 3545396 – broj bodova: 19

3. šifra: 8446691 – broj bodova: 19

4. šifra: 8299164 – broj bodova: 18

5. šifra: 0517257 – broj bodova: 18

6. šifra: 3604887 – broj bodova: 18

7. šifra: 3301613 – broj bodova: 16

8. šifra: 7096784 – broj bodova: 15

9. šifra: 3494035 – broj bodova: 14

10. šifra: 7726164 – broj bodova: 13

11. šifra: 8940313 – broj bodova: 4

12. šifra: 1032356 – broj bodova: 3

13. šifra: 0057495 – broj bodova: 3

14. šifra: 0076528 – broj bodova: 0, ne ispunjava uvjet dobi

15. šifra: 5794118 – broj bodova: 0, ne ispunjava uvjet dobi

16. šifra: 5001570 – broj bodova: 0, ne ispunjava uvjet dobi

17. šifra: 2816038 – broj bodova: 0, nema prebivalište na području grada Belišća

18. šifra: 2331086 – broj bodova: 0, nema prebivalište na području grada Belišća

19. šifra: 9525813 – broj bodova: 0, nema prebivalište na području grada Belišća

20. šifra: 0843759 – broj bodova: 0, nema prebivalište na području grada Belišća

21. šifra: 4294468 – broj bodova: 0, nema prebivalište na području grada Belišća

22. šifra: 0726310 – broj bodova: 0, nema prebivalište na području grada Belišća

23. šifra: 4323813 – broj bodova: 0, nema prebivalište na području grada Belišća

24. šifra: 1019925 – broj bodova: 0, nema prebivalište na području grada Belišća

Upisuju se djeca pod rednim brojevima:

1. šifra: 9927761 – broj bodova: 19

2. šifra: 3545396 – broj bodova: 19

Članak 3.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste izjaviti žalbu Upravnom vijeću.

Upravno vijeće rješava o žalbama u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu odlukom koja je konačna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića.

Imena i prezimena djece u objavljenoj Odluci bit će objavljena pod šiframa, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Drugi osobni podaci djece u objavljenoj Odluci bit će izostavljeni radi zaštite djece, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Za točnost otpravka
Tajnica:
Sanda Vučković, dipl.iur.

Upravno vijeće
Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
Predsjednica:

Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec.

Ova Odluka objavljena je na oglasnim pločama i internet stranicama Dječjeg vrtića dana 28. rujna 2022. godine.

Ravnateljica:

Ivana Belcar, odgojitelj predškolske djece