Održana 2. sjednica Odgojiteljskog vijeća

Podijeli s prijateljima

U utorak, 27. rujna 2022. godine, održana je 2. sjednica Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće.

Središnje točke dnevnog reda bile su:

 • Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2022.-2023. godinu
 • Razmatranje i usvajanje Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za pedagošku 2022.-2023. godinu.

Oba dokumenta predstavia je Ivana Belcar, ravnateljica ustanove.

Godišnjim planom i programom odgojno – obrazovnog rada ustanove obrađene su slijedeće cjeline:

 • Uvod
 • Organizacija rada
 • Materijalni uvjeti rada
 • Njega i skrb za tjelesni rast i razvoj djece
 • Odgojno – obrazovni rad
 • Stručno usavršavanje zaposlenika
 • Suradnja s roditeljima, skrbnicima
 • Suradnja s društvenom zajednicom
 • Vrednovanje rada
 • Godišnji plan i program rada ravnateljice
 • Godišnji plan i program rada zdravstvene voditeljice
 • Godišnji plan i program rada stručnog suradnika – pedagoga
 • Zaključak.

Kurikulumom ustanove za pedagošku 2022.-2023. godinu obrađena su slijedeća područja:

 • Osnovno o ustanovi
 • Misija i vizija ustanove
 • Temeljna polazišta Kurikuluma Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
 • Suradnja s roditeljima, skrbnicima i lokalnom zajednicom
 • Temeljne vrijednosti koje nastojimo poticati kroz svakodnevni odgojno – obrazvni rad
 • Organizacija redovnih odgojno – obrazovnih programa
 • Organizacija kraćih programa
 • Globalno tematsko planiranje odgojno – obrazovnog rada
 • Organizacija i provedba EU(ESF) projekta „Maslačak – prijatelj djece 2“
 • Načini vrednovanja programa rada
 • Organizacija poticajnog okruženja i ponuda materijalnih poticaja
 • Pedagoška dokumentacija
 • Stručno usavršavanje zaposlenika kroz pregled planiranih sjednica Odgojiteljskog vijeća
 • Zaključne odredbe.

Odgojiteljsko vijeće razmatrilo je i usvojili oba dokumenta kao organizacijsko – programsku podlogu kvalitetnog odgojno – obrazovnog rada tijekom pedagoške 2022.-2023. godine.

Pripremio: Zdenko Glasovac, prof.