Održana 5. sjednica odgojiteljskog vijeća

Podijeli s prijateljima

U utorak, 24. svibnja 2022. godine, održana je 5. sjednica odgojiteljskog vijeća naše ustanove.

Središnja tema stručnog skupa nosila je naziv „Uvjeti napredovanja u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama“, a vodio ju je ravnatelj ustanove.

Sadržaji predavanja odnosili su se na slijedeće cjeline:

 • Profesionalna karijera odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama
 • Tko je mentor?
 • Koje su osobine dobrog mentora?
 • Pregled radnog staža odgojitelja i stručnih suradnika na razini ustanove kao jednog od uvjeta napredovanja u položajna zvanja
 • Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima
 • Podrška kolektiva u napredovanju članova tima u položajna zvanja mentora i savjetnika
 • Zaključne poruke.

Cilj aktivnosti bio je ukazati na mogućnosti napredovanja u položajna zvanja mentora i savjetnika odgojitelja i stručnih suradnika koje do sada nismo imali.

Istaknuta je važnost planiranja profesionalnog razvoja od izbora studija, pripravničkog staža, rada na poslovima odgojitelja i stručnih suradnika kroz mogućnost napredovanja u položajna zvanja mentora i savjetnika.

Obrađeni su oblici internog stručnog usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika kroz sjednice odgojiteljskih vijeća, rada na projektima, suradnje s pojedincima, udrugama, organizacija i institucijama koje se bave razvojem djece rane i predškolske dobi, mogućnostima specijalizacija po razvojnim područjima o kojima skrbimo u radu s djecom do poslijediplomskih specijalističkih i doktorskih studija koji se bave vođenjem i upravljanjem u odgojno obrazovnim ustanovama, odnosno obrazovanim znanostima i perspektivama obrazovanja.

Posebna pozornost posvećena je elementima vrednovanja stručnosti i kvalitete rada odgojitelja i stručnih suradnika koja se temeljno odnosi na:

 • Uspješnost u neposrednom odgojno – obrazovnom radu s djecom
 • Uspješnost u stručno – pedagoškom radu (sustručnjaci, roditelji, lokalna i šira društvena zajednica) i
 • Stručnom usavršavanju.

Odgojiteljima i stručnim suradnicima ukazano je na potrebnu dokumentaciju koju treba pripremiti donošenjem odluke o napredovanju u položajna zvanja kao i proceduri prijave te suradnje s predstavnicima MZO(AZOO) tijekom procesa praćenja, vrednovanja i donošenja odluke o mogućem napredovanju u položajno zvanje.

U zaključnim porukama istaknuto je:

 • Planiranje razvoja profesionalne karijere sastavnica je osobnih ambicija i rada odgojitelja i stručnih suradnika kao i razvojnih planova ustanove.
 • Naglašena je prilika i potreba doškolavanja na diplomskim studijima odgojitelja koji su završili prediplomski studij kao i mogućnost usavršavanja na poslijediplomskom specijalističkom studiju vezanom uz vođenje i upravljanje radom odgojno-obrazovnih ustanova, u konačnici i doktrorskih studija koji se bave obrazovnim modelima i kvalitetom rada odgojno – obrazovnih ustanova.
 • Na razini ustanove poželjno bi bilo imati 3 do 5 odgojitelja i stručnih suradnika u položajnom zvanju mentora.
 • U narednih 3 do 5 godina možemo ostvariti taj broj mentora kroz suradnju s MZO(AZOO).
 • Broj mentora na razini ustanove povećava ukupnu kvalitetu odgojno – obrazovnog rada s djecom, studentima, pripravnicima, sustručnjacima, roditeljima, lokalnom i širom društvenom zajednicom, a sve na tragu razvojne vizije ustanove kao dječje kuće, zajednice koja uči i centra izvrsnosti.
 • Odgojitelji imaju mogućnost napredovanja kroz sustav formalnog obrazovanja (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski – specijalistički i doktorski studij) kao i kroz položajna zvanja (mentor, savjetnik, viši savjetnik,…).
 • Uravnoteženost osobnih ambicija i mogućnosti, podrška kolektiva, vertikalna prohodnost kroz formalni sustav obrazovanja i napredovanje u položajna zvanja garancija su sustavnog podizanja ukupne kvalitete odgojno – obrazovnog rada ustanove, a odražavaju se i na financijski status zaposlenika.

Na kraju sastanka najavljena je šesta sjednica odgojiteljskog vijeća koja se planira održati u prvoj polovini lipnja, a u središtu pozornosti bit će dvije teme:

 • Uloga medija u svakodnevnom životu djece predškolske dobi i
 • Suradnja između roditelja i odgojitelja – kako unaprijediti istu?

Pripremio: Zdenko Glasovac, prof.