Proljetna livada

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Polaznici starije jasličke skupine matičnog vrtića 17. ožujka 2021. godine obradili su temu pod nazivom Proljetna livada. Cilj aktivnosti bio je poticanje spoznaje o svijetu koji nas okružuje, livada u proljeće, kroz prepoznavanje i imenovanje osnovnih boja (plava, žuta, crvena, zelena).
Razvojne zadaće određene su na slijedeći način:

• Tjelesni i psihomotorni razvoj   

• razvijanje fine motorike kod djece te koordinaciju oko – ruka   

• razvijanje grube motorike kroz prirodne oblike kretanja.   

• Socio – emocionlni razvoj i razvoj ličnosti   

• poticanje kod djece pozitivnih emocionalnih stanja   

• stvaranje poziotivne slike o sebi   

• poticanje spotnatnosti, maštovitosti i kreativnosti kroz uporabu različitih materijalnih poticaja   

• razvijanje pozitivnog  odnosa s vršnjacim, suradnju i tolerancijiu u skupnim aktivnostima   

• utjecan na samoregulaciju emocija (poštivnje pravila ponašnj, usmjervnje pažnje, prihvaćanje  neuspjeha i pomoći  u igri).   

• Spoznajni razvoj   

• poticati sposobnost uočavanja i prepoznavanja   

• razvijati sposobnost logičkog zaključivanja   

• razvijanje koncentracije i pažnje   

• stjecanje iskustv istraživanjem odnosa i veza među predmetima.   

• Razvoj govora, komunikacije, stvaranja i izražavanja   

• razvijanje djetetovih govornih vještina i bogaćenje rječnik   

• razvijanje sposobnosti slušanja, razumijevanja, razgovora i dogovora djece u igri i radu   

• poticati dječju kreativnost  i slobodu izražavanja   

• poticati razvoj likovnog senzibiliteta za različite likovne tehnike i materijale.


U uvodnom dijelu  aktivnosti odgojiteljica, voditeljica aktivnosti, govorila je o proljetnoj livadi koja je bila središnja tema odgojno – obrazovnog rada.Uvodna aktivnost  imala je za cilj motiviranje djece za pripremljene centre aktivnosti koji su bili u funkciji prepoznavanja osnovnih boja (plava, crvena, žuta, zelena) kao i spoznaja o biljkama i životinjama na proljetnoj livadi te bogaćenje dječjeg rječnik uporabom novih pojmova.


Pripremljeni su slijedeći centri aktivnosti:   

1. PEČAT OD KRUMPIRA   

• grupni rad   

• na stolu se nalazi bijela tkanina na koju će djeca otiskivati cvijeće pomoću krumpira i tempera   

• razvojna zadaća vezana je uz finu motoriku šake i prstiju, razvoj dodirne percpecije, poticanje mašte i kreativnosti   

• za tu prigodu krišteni su slijedeći materijali: bijela tkanina, tempere, krumpir, plastični tanjuri.   

1. CVJETIĆ PO CVJETIĆ   

• centar manipulativno – istraživačkih aktivnosti   

• na stolu se nalazi kartonska kutija koja je prekrivena zelenim kolaž papirom i obilježena crvenim, plavim i zelenim pravokutnicima. Uz kutiju se nalaze crveni, plavi i zeleni cvjetići zaljepljeni na drvene štapiće u pripadajućim bojama.Djeca su trebala pridružiti cvijet određene boje i zataknuti ga u pripdajući pravokutnik   

• razvojne zadaće  ovog centra aktivnosti  vezane su uz poticanje koncentracije i pažnje kao i razvoj operativnog mišljenja (pridruživanje)   

• od materijalnih poticaja osigurani su: kartonska kutija, kolaž papir, drveni štapići.

Završna aktivnost bila je vezana uz glazbene sadržaje i pjesmicu Proljetni vlak.
Pripremile: Ivana Majstorović (odgojiteljica) i Danijela Rajković Špoljarić (odgojiteljica)